Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Lupa Ajuda urgentAjuda

Cargando...

Assegurances d'estalvi - inversió

Assegurances d'estalvi - inversió

Disposem d'una àmplia gamma de productes d'estalvi-inversió per a particulars, que va des de productes d'aportacions periòdiques, acumulació de capital, obtenció de rendes, fins a la inversió en renda variable, i a més a més amb una excel·lent fiscalitat, ja que es difereix la tributació indefinidament fins al moment del rescat de la inversió. • Multicartera Privada, Unit Linked

  És una assegurança de vida-estalvi composta per diferents opcions d'inversió, entre les quals el client pot distrubuir la seva inversió d'acord amb els seus objectius de rendibilitat i el nivell de risc que està disposat a assumir. Pot realitzar traspassos entre elles quan ho desitgi i sense cap tipus de comissió per canvi d'opció d'inversió.

  Opcions d'inversió:

  • Ibersecurities BS Cartera 5 Valors Nacional

   Inverteix en cinc valors espanyols, primordialment de l'IBEX 35, amb gran potencial de revaloració a curt termini. Es complementa amb altres títols nacionals amb potencial de revaloració a mitjà termini o amb valors de Borses Europees.

  • Ibersecurities BS Cartera Alta Rentabilitat

   Inverteix en cinc valors de la borsa espanyola amb gran rendibilitat per dividend . Es complementa amb altres títols que també es consideren amb elevat potencial de retribució a l'accionista, aprofitant les oportunitats de mitjanes i petites empreses, o amb valors de Borses Europees.

  • Ibersecurities BS Cartera Modelo Nacional

   Inverteix en els millors valors de la Borsa Espanyola. Està formada per vint o vint-i-cinc valors, amb capacitat de revaloració a mitjà termini, aprofitant les oportunitats de mitjanes i petites empreses. El seu índex de referència és l'IBEX 35 i l'ha superat des del 26 de febrer de 1996. La posició invertida en renda variables és sempre del 100% de la cartera.
 • Multinversió Privada, Unit Linked

  Periòdicament es comercialitzen opcions d'inversió amb garantia de capital o sense que indexen el rendiment que s'obtindrà en funció de l'evolució dels subjacents seleccionats (accions, cistelles d'accions, índexs, tipus de canvi, etc.) Al venciment de la garantia el client pot triar entre contractar la nova opció d'inversió proposada o bé mantenir la seva inversió en la cartera monetària, i tot això sense haver de tributar fins al moment en què decideixi rescatar les seves posicions.