Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Lupa Ajuda urgentAjuda

Cargando...

Gestió Discrecional de Carteres

Gestió Discrecional de Carteres

Depositos a Plazo

Els nostres clients de Banca Privada compten amb dues gestores excepcionals:

 • BanSabadell Inversió gestiona amb èxit carteres compostes pels millors fons de SabadellAtlántico i de gestores externes que s'adapten perfectament al perfil de risc de cada client.
 • Ibersecurities SV demostra dia a dia un excel·lent track record en la gestió de les diferents carteres de valors de renda variable nacional i internacional que gestiona, i a més a més ofereix la possibilitat de crear i gestionar carteres totalment a mida dels requeriments dels nostres clients.

 • Carteres de fons gestionades

  Conegui alguns dels millors fons de BanSabadell Inversió i de gestores externes:

  Objectiu de volatilitat anual Rendibilitat esperada a llarg termini* Política d'inversió
  (com es construeix)
  Perfil V2 1,5 % 2,92 % A base d'IIC predominantment d'actius monetaris i de renda fixa en euros a curt i a llarg termini amb una presència reduïda en renda variable de les principals borses internacionals.
  Perfil V4 3,5 % 3,59 % Com una cartera d'IIC que combina actius monetaris i de renda fixa en euros a curt i a llarg termini amb renda variable de les principals borses internacionals.
  Perfil V7 6,5 % 4,51 % Com una cartera d'IIC que combina equilibradament actius monetaris i de renda fixa en euros a curt i a llarg termini amb renda variable de les principals borses internacionals.
  Perfil V12 11,5 % 5,77 % Com una cartera d'IIC que combina una presència significativa en renda variable de les principals borses internacionals, amb renda fixa tant a curt termini com a llarg termini.
  Perfil V18 18 % 6,20 % Com una cartera d'IIC exclusivament de renda variable de les principals borses internacionals.
  Perfil R10 Entre el 2 % i el 3 % Equivalent a l'índex AFI Repo més de 200 punts bàsics Com una cartera d'IIC composta per actius monetaris, renda fixa i renda variable internacional amb un límit màxim del 30%.

  * En les condicions de mercat actuals
 • Carteres de valors
  Conegui Carteres de Valors destacades d'Ibersecurities SV:

  Cartera 5 Valors, inverteix en: 5 valors espanyols especialment seleccionats entre aquells que tenen un potencial més gran de revaloració a mitjà termini. És una cartera dinàmica per batre l'IBEX.
  Cartera Alta Rendibilitat, inverteix en: 5 valors d'entre els cotitzats a la Borsa espanyola que ofereixin una alta rendibilitat per dividend i alhora uns sòlids fonamentals.
  Cartera Model Nacional, inverteix en: Ofereix una àmplia diversificació de la cartera en estar formada per prop de 20-25 valors, que són els que tenen més capacitat de revaloració a mitjà termini.
  Ibersecurites EUROSTOXX 50, inverteix en: Valors de l'índex EUROSTOXX 50 exclusivament.
  Ofereix una àmplia diversificació de la cartera en estar formada per aproximadament 20-25 valors.
  Carteres Discrecionals, inverteix en: Productes segons les preferències del client: renda variable nacional i internacional, renda fixa nacional i internacional, derivats financers, etc.