Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Ajuda urgentAjuda

Hipoteques

Compartim la teva il·lusió


En cas de contractar la hipoteca amb bonificació; portant la teva nòmina i amb les assegurances de llar, vida i protecció de pagaments contractades amb Banc Sabadell, les condicions seran des d'1,60% TIN (2,79% TAE4).

T'estimes més una quota que segueixi l'evolució del mercat?

Et podria interessar la nostra hipoteca variable.

La hipoteca pas a pas

Tingues en compte:
La hipoteca pot cobrir fins al 80% del preu de la compravenda o del valor de la taxació (el més petit dels dos) per a la primera residència. Per a segones residències, fins al 70%.
La quota mensual no hauria de superar el 40% dels teus ingressos totals.
Hauràs de fer front a altres despeses, com ara l'entrada o la taxació.
 

Per què pots confiar en Banc Sabadell per a la hipoteca:

No estaràs sol.

Un gestor estarà al teu costat des del començament fins al final per fer-ho tot més fàcil.

Pensada només per a tu.

Amb un preu 100% personalitzat i un servei adaptat a les teves necessitats.

Més de 100 anys d'experiència en finançament.

Conceptes relacionats amb la hipoteca:

 
 • Taxa anual equivalent (TAE)
  El cost total del préstec per al prestatari, expressat com a percentatge anual de l'import total del préstec concedit, més els costos aparellats, si escau, i que correspon, sobre una base anual, al valor actual de tots els compromisos futurs o existents, com ara disposicions de fons, reemborsaments i despeses, convinguts pel prestador i el prestatari.
 • Tipus d'interès nominal (TIN)
  Suma que es paga per obtenir en préstec una quantitat de diners (o que es rep per prestar-ne) expressada com a percentatge d'aquesta quantitat.
 • Euríbor
  Tipus d'interès que s'apliquen els bancs europeus quan es presten diners entre ells. S'utilitza com a referència en una part del tipus d'interès de les hipoteques variables.
 • Taxació de l'immoble
  Un expert determina el valor real de l'habitatge que vols comprar.
 • Verificació registral
  El Registre de la Propietat fa una comprovació de la situació de l'habitatge que compraràs. Serveix per veure si l'immoble està lliure de càrregues, com ara hipoteques, i en contrasta dades de la situació, la propietat i la titularitat.
 • FIPRE (fitxa d'informació precontractual)
  És un document amb informació sobre com funcionen els préstecs hipotecaris. Se't dona abans de fer una simulació de la futura hipoteca.
També et pot interessar...

Què has de saber si has de demanar una hipoteca?

En aquesta guia del Banc d'Espanya podràs trobar
tota la informació necessària.

Vols comprar un habitatge a Andalusia?

Ves a una oficina de la nostra xarxa en aquesta comunitat i t'informaran de les ofertes hipotecàries a Andalusia.
FIPRE / Informació pre contractual Andalusia

 • Resumen de productos