Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Lupa Ajuda urgentAjuda

Cargando...

Inversió

Descobreix la inversió que s’adapta al teu perfil

Plans de previsió assegurats: Són assegurances de vida-estalvi de BanSabadell Vida, S.A. de Seguros y Reaseguros, amb NIF A08371908 i domicili al carrer Isabel Colbrand, 22, 28050 Madrid, inscrita en el R. M. de Madrid i en el Reg. d’Entitats Asseguradores de la DGSyFP amb clau núm. C0557. Assegurances mitjançades per BanSabadell Mediación, Operador de BancaSeguros Vinculado del Grupo Banco Sabadell, S.A., NIF A03424223, amb domicili a avda. Óscar Esplá, 37, 03007 Alacant, inscrita en el R. M. d’Alacant i en el Registre Administratiu Especial de Mediadors d’Assegurances de la DGSyFP amb clau núm. OV0004, que té subscrita una assegurança de responsabilitat civil d’acord amb el que estableix la normativa de distribució d’assegurances i reassegurances privades vigent en cada moment.

Pots consultar les entitats asseguradores amb què BanSabadell Mediación ha celebrat un contracte d’agència d’assegurances a l’enllaç www.bancosabadell.com/bsmediacion.

El document amb les dades fonamentals per al partícip està a disposició del públic a les oficines de Banc Sabadell, i també a la pàgina web del banc (www.bancosabadell.com/pensiones)

  • Resumen de productos