Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Corporatiu
OficinesAjuda

L'ajudem?
  • Estem a la seva disposició.
    Tots els dies les 24h.


  • 902 323 000
  • Atenció en línia - Xat
  • @BancoSabadell


Vol que li truquem
Enviï'ns les seves dades i li truquem

Assegurances

Per viure una mica més tranquil.
Solucions asseguradores dissenyades perquè, si sorgeix un imprevist, aquest no sigui un inconvenient financer.

Una garantia per a vostè i per a la seva família. Per a la seva tranquil·litat, perquè estigui sempre en les millors mans.

Una assegurança a la mida de cada moment de la seva vida

Life Care

Life Care

L’assegurança per
viure més tranquil
protegint el que
més valora.

Protecció Llar

Protecció Llar

L’assegurança de la llar
per protegir el seu habitatge,
amb diferents modalitats
de cobertures.

Protecció Salut

Protecció Salut

L’assegurança sanitària amb àmplies cobertures mèdiques que li garanteixen la protecció de la seva salut en cada moment.

Protecció Autos

Protecció Autos

L’assegurança per a turismes i derivats, furgonetes, vehicles comercials, ciclomotors i motocicletes.

Vull conèixer-ne els detalls en persona

Només cal demanar cita amb un dels nostres gestors i guanyarà tranquil•litat.

Demanar una cita

 BanSabadell Mediación, Operador de Bancaseguros Vinculado del Grupo Banco de Sabadell, S.A ., amb NIF A03424223 i domicili a avinguda Diagonal, 407 bis, 08008 Barcelona, inscrit en el Registre Mercantil de Barcelona, en el volum 43689, foli 108, full B 435518, inscripció 41, i en el Registre Administratiu Especial de Mediadors d’Assegurances de la DGSFP amb clau núm. OV-0004. Té concertada una assegurança de responsabilitat civil i disposa de capacitat financera d'acord amb l’article 21 de la Llei 26/2006 de mediació d’assegurances i reassegurances privades.

Life Care és una assegurança de BanSabadell Vida, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros, amb NIF A08371908 i domicili social al carrer Sena, 12, PIAE Can Sant Joan, 08174 Sant Cugat del Vallès. Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, tom 2733, llibre 2111, foli 110, full 29052. Inscrita en el Registre d’Entitats Asseguradores de la DGSFP, amb la clau C-0557. Protecció Salut és una assegurança de DKV Seguros y Reaseguros, Sociedad Anónima Española (Societat Unipersonal), amb domicili social a Espanya, WTCZ – Edifici DKV – Avenida María Zambrano 31, 50018 Zaragoza, inscrita en el Registre Mercantil de Saragossa, tom 1711, foli 214, full Z-15152, amb NIF A50004209, i inscrita en el Registre Administratiu d’Entitats Asseguradores de la DGSFP, amb la clau C-0161. Protecció Llar és una assegurança de BanSabadell Seguros Generales, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros, amb NIF A64194590 i domicili social al carrer Sena, 12, PIAE Can Sant Joan, 08174 Sant Cugat del Vallès. Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, tom 38527, foli 198, full B329387. Inscrita en el Registre d’Entitats Asseguradores de la DGSFP, amb la clau C-0767. Protecció Autos és una assegurança de Zurich Insurance plc, sucursal a Espanya, amb NIF W0072130H i domicili social a Via Augusta 200, 08021 Barcelona, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, tom 41342, foli 164, full B 390869, inscripció 1a, i inscrita en el Registre Administratiu d’Entitats Asseguradores de la DGSFP, amb la clau E0189.
 

Tots els productes:

  • Resumen de productos