Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Lupa Ajuda urgentAjuda

Cargando...

Assessorament financer

Assessorament financer

A Banc Sabadell Banca Privada assegurem l'optimització del seu patrimoni a través d'una anàlisi exhaustiva del seu perfil inversor, tenint en compte, entre d'altres, variables diferents:

  • Rendibilitat esperada: Selecció dels millors productes i serveis financers per aconseguir el que desitja.
  • Horitzó temporal: Segons les seves necessitats, assessorarem inversions a curt, mitjà o llarg termini.
  • Assumpció de risc: Adaptem la seva cartera en funció del risc que desitgi assumir.
  • Liquiditat: Determinem el tipus d'inversió que més s'adequa al seu perfil en funció també, de les seves necessitats de liquiditat.