Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Lupa Ajuda urgentAjuda

Cargando...

Més productes

Més productes

Depositos a Plazo

Per completar les seves inversions amb altres productes, destaquem:

 • Renda fixa
 • Renda variable
 • Plans de pensions
 • Inversions alternatives

 • Renda Fixa
  Invertir en renda fixa requereix cada vegada més tenir més coneixement de la solvència de l'emissor i del risc de l'emissió, per això, des de banca privada, realitzem constantment una selecció dels títols amb la millor relació rendibilitat-risc perquè pugui invertir en aquest tipus d'actius amb més seguretat i tranquil·litat.
 • Renda Variable

  Mitjançant el compte BS Ibersecurities posem a disposició dels nostres clients un excel·lent servei de valors amb unes condicions immillorables i un conjunt de serveis d'elevat valor:

  • Comissions de compravenda molt avantatjoses
  • Crèdit de fins a 30.000 € per a adquisició de valors, en condicions molt interessants
  • Crèdit al mercat (préstec de valors)
  • Contractació de derivats en mercats organitzats
  • Accés als especialistes de la mesa de contractació de Ibersecurities que posen a la seva disposició les seves recomanacions sobre valors de renda variable.
  • Accés al web d'anàlisis de Ibersecurities on s'accedeix a tots els informes elaborats per Ibersecurities: Informes de macroeconomia, sectorials, d'empreses, recomanacions de compra, etc.
  • Informe patrimonial amb les posicions contractades en el compte corrent i de valors de Ibersecurities així com l'evolució de la seva rendibilitat.