Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Ajuda urgentAjuda

L'ajudem?
  • Estem a la seva disposició.
    Tots els dies les 24h.


  • 902 323 000
  • Atenció online - xat
  • @Sabadell_Help


Vol que li truquem
Enviï'ns les seves dades i li truquem

Protecció personal

Assegurances de protecció personal pensades per a directius i empleats de negocis, comerços i empreses.

Tranquil·litat a la feina.

Assegurances orientades a la cura de les persones que desenvolupen la seva activitat professional a l'empresa.

Àmplies cobertures.

Diferents possibilitats de cobertures per a directius i la resta de personal.

Protecció Vida Pimes

Assegurança de vida col·lectiva que ofereix protecció personal i familiar. Té com a finalitat complir les obligacions recollides en el conveni col·lectiu, així com oferir una millora voluntària als treballadors que no té el seu origen en les obligacions del conveni.

Més informació sobre l'assegurança de vida Protecció Vida Pimes.Sol·liciti una cita

Protecció Vida Directius

Assegurança de vida col·lectiva destinada als directius i els empleats qualificats de petites i mitjanes empreses amb l'objectiu d'ampliar les obligacions recollides en el conveni col·lectiu i oferir una millora voluntària específica per a aquests treballadors.

Més informació sobre l'assegurança de vida Protecció Vida Directius.Sol·liciti una cita

Protecció Salut Pimes

Assegurança de salut col·lectiva destinada a donar cobertura sanitària al personal integrant de petites i mitjanes empreses.

Més informació sobre l'assegurança de Protecció Salut Pimes.

Sol·liciti una cita

Protecció Subsidi Autònom

Una assegurança que el protegeix davant de les baixes per malaltia i accident d’una manera molt transparent i fàcil de gestionar.

Més informació sobre l'assegurança de Protecció Subsidi Autònom.

Sol·liciti una cita

Protecció Vida Pimes i Protecció Vida Directius són assegurances de BanSabadell Vida, S.A. de Seguros y Reaseguros, subjecte als termes i condicions contractats en la pòlissa, amb NIF A08371908 i domicili al carrer Isabel Colbrand, 22, 28050 Madrid. Inscrita en el R. M. de Madrid i en el Registre d’entitats asseguradores de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions amb la clau C-0557.

Protecció Salut Pimes i Protecció Salut Premium són denominacions comercials que es corresponen amb els productes que l'entitat DKV Seguros y Reaseguros, S.A.E. comercialitza sota les marques DKV Integral i DKV Mundisalud, respectivament, amb les especificacions pròpies i les notes tècniques d'aquests mateixos productes, que consten a disposició pública en el domicili social de l'asseguradora a Espanya, WTCZ - edif. DKV - av. María Zambrano, 31, 50018 Zaragoza, amb NIF A50004209.

Bansabadell Mediación, Operador de Banca-Seguros Vinculado del Grupo Banco Sabadell, S.A., amb NIF A-03424233 i domicili a l’av. Óscar Esplá, 37, 03007 Alacant. Inscrita en el R. M. d’Alacant i en la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions amb la clau OV-0004. Té concertada una assegurança de responsabilitat civil i disposa de la capacitat financera d’acord amb la Llei de mediació d’assegurances i reassegurances privades. Pot consultar les entitats asseguradores amb les quals BanSabadell Mediación ha signat un contracte d’agència d’assegurances en el web www.bancosabadell.com/bsmediacion.