Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Lupa Ajuda urgentAjuda

Cargando...


BS Protecció Vida Pimes

Més avantatges per a la seva empresa, més protecció per als seus treballadors

Protección Vida Pymes

Probablement, les persones que treballen per a vostè són un dels actius més importants de la seva empresa. Per això és important que es sentin a gust, que estiguin motivats, que tinguin benestar i seguretat…

Amb Protecció Vida Pimes els podrà donar aquests valors i mostrarà el compromís que la seva empresa té amb ells, ja que es beneficiaran d'una protecció personal i familiar més gran. A més a més, el seu negoci es beneficiarà en diferents àmbits.

Avantatges per a l'empresa i per als seus empleats

 • Avantatges fiscals. Les primes pagades per la cobertura dels seus empleats computaran com a despesa deduïble de l'impost de societats.
 • Millorarà la seva imatge. Una empresa compromesa amb el benestar i la seguretat dels seus treballadors.
 • Benefici social. Complementaràs les prestacions de la Seguretat Social per als teus empleats sempre que el conveni col·lectiu no requereixi la contractació d'una assegurança de vida, fet que suposarà una millora per als teus treballadors. I si el conveni requereix la contractació d'una assegurança de vida, compliràs amb els compromisos recollits al conveni col·lectiu.
 • De contractació fàcil i ràpida1. No cal emplenar cap qüestionari mèdic.
 • Més protecció. Obtindran protecció personal i familiar en cas de mort.
 • Destacades cobertures:
  • Cobertura bàsica: defunció.
  • Cobertures opcionals:
   • Invalidesa permanent absoluta2.
   • Defunció per accident.
   • Defunció per accident de circulació.

Demanar una cita

1. L’edat màxima de contractació és de 69 anys, i la de permanència és fins als 70 anys per a totes les cobertures.

2. Aquesta cobertura només es podrà contractar en cas d'estar recollida com a cobertura requerida a l'assegurança de vida inclosa al conveni col·lectiu. Consulta altres cobertures opcionals amb un gestor.

Assegurança subjecta als termes, a les condicions, a les cobertures, als capitals, a les limitacions i a les exclusions establertes a les condicions generals, particulars i, si escau, especials de la pòlissa.

Assegurança amb la intermediació de BanSabadell Mediación, Operador de Banca-Seguros Vinculado del Grupo Banco Sabadell, S.A., NIF A-03424223, amb domicili a l’av. Óscar Esplá, 37, 03007 Alacant, inscrita en el R. M. d’Alacant i en el Registre Administratiu Especial de Mediadors d’Assegurances de la DGSFP amb clau núm. OV-0004. Actua per a BanSabadell Vida, S.A., i té subscrita una assegurança de responsabilitat civil d’acord amb el que disposa la normativa de distribució d’assegurances i reassegurances privades vigent en cada moment. Pot consultar les entitats asseguradores amb les quals BanSabadell Mediación ha signat un contracte d’agència d’assegurances a la web www.bancosabadell.com/bsmediacion.

Protecció Vida Pimes és una assegurança de BanSabadell Vida, S.A. de Seguros y Reaseguros, amb NIF A-08371908 i domicili al carrer Isabel Colbrand, 22, 28050 Madrid. Inscrita en el R. M. de Madrid i en la DGSFP amb clau núm. C-0557.
 • Buscador oficinas Vingui a visitar-nos

  Correo electronico Contacti'ns

  Enviar un

  correu electrònic


  Altres productes que poden ser del seu interès