Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Ajuda urgentAjuda

Compromís Empreses

Treballar com si fóssim un

Compromiso Empresas

El camí cap a l’èxit no es pot entendre d’una altra manera: acompanyant-lo. Treballant gairebé com si fóssim un.

Que per ajudar-lo a aconseguir qualsevol fita que la seva empresa es proposi, es necessita comptar amb l’actiu més important de tots: el compromís.

I vostè té el nostre.

Aquest és el nostre compromís. Tot i que, en realitat, són molts més.

Sol·licitar una cita
Acompanyament digital
Acompanyament digital
Digitalització
 
Acompanyament
Molts dels nostres clients necessiten
orientació en les seves operatives
en línia del dia a dia.
Oferim a les empreses un servei
individualitzat per guiar-les en el
seu primer accés i ús del nostre
web.
Comoditat
Comoditat
81,9%
 
Comoditat
El 81,9% de les empreses
prefereixen operar en qualsevol
oficina del banc,
independentment d’on tinguin el
compte.
Posem a la seva disposició les
nostres oficines i el servei de
Banca a Distància perquè pugui
operar sigui on sigui.
Acompanyament
Acompanyament
Internacionalització
 
Acompanyament
Molts dels nostres clients
necessiten internacionalitzar la
seva empresa.
Acompanyem les empreses en el
procés d’internacionalització.
Estabilitat
Estabilitat
89,3%
 
Estabilitat
El 89,3% de les empreses
consideren necessari relacionar-se
sempre a través d’un mateix gestor
amb autonomia de decisió.
Conservem el mateix gestor
d’empreses (tret que el vulgui
canviar).
Seguretat
Seguretat
86,8%
 
Seguretat
El 86,8% de les empreses valoren
positivament el manteniment de les
condicions pactades a llarg termini.
Mantenim les mateixes
condicions econòmiques en
productes de finançament durant
l’any en curs.
Planificació
Planificació
77,6%
 
Planificació
El 77,6% de les empreses esperen
gaudir d’estabilitat en les seves
línies de risc amb el seu banc.
Cada any fem una visita de
planificació a l’empresa per definir
les seves necessitats presents i
futures.
Agilitat
agilitat
92,4%
 
Agilitat
El 92,4% de les empreses volen
rebre resposta en un termini
determinat a les peticions de
crèdit realitzades.
Responem qualsevol sol·licitud de crèdit en 7 dies laborables.

I no tan sols ho diem. També ho signem en un sol acord que suposa una gran simplificació de tràmits i agilitat en les seves gestions.

Estudi realizat per Time Consultants.
“Noves fórmules de lideratge de Banc Sabadell en el segment de les pimes”. Octubre de 2014.