Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Ajuda urgentAjuda

L'ajudem?
 • Estem a la seva disposició.
  Tots els dies les 24h.


 • 902 323 000
 • Atenció online - xat
 • @Sabadell_Help


Vol que li truquem
Enviï'ns les seves dades i li truquem

Compromís Empreses

Assegurança Protecció Subsidi Autònom

Treballar tranquil, treballar millor.

Protección Salud Pymes

«I si em poso malalt?» és la pregunta que tot professional autònom es planteja amb més freqüència.

Banc Sabadell presenta l’assegurança Protecció Subsidi Autònom, en col·laboració amb DKV, una assegurança que el protegeix de les baixes per malaltia i accident d’una manera molt transparent, àgil i fàcil de gestionar.

Una assegurança transparent

L’assegurança Protecció Subsidi Autònom incorpora un innovador sistema de barems que garanteix la màxima claredat abans, durant i després de la baixa.

 • La seva indemnització, al moment i amb les mínimes gestions. Tot està establert en el barem, de manera que vostè percep el subsidi sense més tràmits en presentar la baixa.
 • Transparència per a la seva confiança. Des del primer dia disposa de tota la informació respecte a la quantitat que rebrà.
 • Les cobertures ens diferencien. No només s’ofereixen els millors barems del mercat, sinó que aquelles malalties que no hi figuren estan igualment cobertes mitjançant analogia mèdica.

Amb totes les facilitats

 • Cobrament immediat.
 • Verificacions mínimes o nul·les.
 • En la majoria de casos, amb el comunicat de baixa n’hi ha prou per comprovar la data de baixa i la patologia.

Amb avantatges fiscals interessants

La prima és deduïble del rendiment net, fins a un límit de 500 € per assegurat i any (en el règim d’estimació directa de l’IRPF). No aplicable segons la normativa foral del País Basc, Guipúscoa, Biscaia i Àlaba).

Cuant vol cobrar?

Vostè decideix: 30, 50 , 75 o 100 euros diaris.*

*La indemnització sempre ha de ser d’acord amb el seu actual nivell d’ingressos.

Què li cobreix?

En cas de baixa per malaltia o accident, li abonem un subsidi en forma de pagament únic.

A més, pot afegir la cobertura d’hospitalització perquè, en cas de ser hospitalitzat més de 24 hores per malaltia o accident, pot percebre un subsidi addicional pels dies que hagi estat hospitalitzat.

Demanar una cita

L’assegurança Protecció Subsidi Autònom és una denominació comercial que es correspon amb el producte que l’entitat DKV Seguros y Reaseguros, S.A.E. comercialitza sota la marca DKV Renta, amb les especificacions pròpies i notes tècniques dels mateixos productes que consten a disposició pública en el domicili social de l’asseguradora. DKV Seguros i Reaseguros, S.A.E. amb NIF A-50004209 i domicili social a Torre DKV, av. María Zambrano, 31, 50018 Saragossa, inscrita al Registre Mercantil de Saragossa i al Reg. Administratiu d’Entitats Asseguradores de la DGSFP, clau C0161.

Assegurança mediada per BanSabadell Mediación, operador de bancassegurança vinculat del grup Banco Sabadell, S.A., NIF A-03424223, amb domicili a l’av. Óscar Esplá, 37, 03007 Alacant, inscrita en el Reg. Mercantil d’Alacant i en el Registre Administratiu Especial de Mediadors d’Assegurances de la DGSFP amb clau núm. OV-0004, i té subscrita una assegurança de responsabilitat civil de conformitat amb el que disposa la normativa de distribució d’assegurances i reassegurances privades vigent a cada moment.

Pot consultar les entitats asseguradores amb les quals BanSabadell Mediación ha celebrat un contracte d’agència d’assegurances al web www.bancosabadell.com/bsmediacion.

 •  

  Buscador oficinas Vingui a visitar-nos

  Correo electronico Contacti'ns

  Enviar un

  correu electrònic


Altres productes que poden ser del seu interès