Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Lupa Ajuda urgentAjuda

Cargando...


Pla de Pensions d'Ocupació Simplificat per a Autònoms

Ets autònom i vols planificar un estalvi per a la jubilació? Fes-ho aprofitant els avantatges fiscals dels Plans de Pensions d'Ocupació Simplificats per a Autònoms i la possibilitat d’augmentar les aportacions respecte als límits dels Plans de Pensions Individuals (PPI).

Aquests són els avantatges dels Plans de Pensions d'Ocupació Simplificats per a Autònoms (PPESA):
Planes de Pensiones de Empleo Simplificados para Autónomos (PPESA)
 • Planificació de l'estalvi. Especialment indicat per a la creació d’una inversió periòdica que et permeti afrontar la jubilació amb tranquil·litat.
 • Inversió segons cicle de vida. Aquest model s’adapta a tu, tenint en compte l’horitzó temporal vinculat a la data estimada de jubilació. El criteri d’inversió evoluciona amb tu, es torna cada vegada més prudent a mesura que s’aproxima la data de jubilació i es redueix el percentatge de renda variable en favor de la renda fixa.
 • Estalvi fiscal anual de fins al 47 %.1 Aprofita els avantatges fiscals, recorda que la legislació actual permet beneficiar-se d'una reducció de la base imposable general en l’IRPF.
 • Un pla de pensions flexible. Com a partícip pots fer aportacions extraordinàries en qualsevol moment, així com establir, modificar o cancel·lar aportacions periòdiques. Aquestes són compatibles amb la realització d’aportacions a Plans de Pensions Individuals (PPI), Plans de Previsió Assegurats (PPA) o Plans de Pensions d’Ocupació (PPE) dels quals siguis partícip.
 • Amb més capacitat de fer aportacions respecte als límits dels Plans de Pensions Individuals (PPI). L’aportació màxima per als Plans de Pensions d'Ocupació Simplificats per a Autònoms (PPESA) és de 4.250 € (límit superior al límit de 1.500 € d’aportació als PPI). A més, aquesta aportació es pot incrementar en la part no consumida del límit anual dels PPI, PPA o PPE, en funció de les aportacions de l’empresa i la retribució de l’empleat.2

Responem les preguntes més freqüents

Què cobreix el Pla de Pensions d'Ocupació Simplificat per a Autònoms (PPESA)?

Qui pot contractar un PPESA?

Puc traspassar o mobilitzar el meu PPESA?

1. El percentatge d’estalvi fiscal dependrà de les circumstàncies econòmiques i personals del partícip i de la comunitat autònoma de residència.

2. Les aportacions fetes a títol particular a plans de pensions i PPA, juntament amb les contribucions empresarials que, si escau, siguin procedents en els plans d’ocupació, no poden excedir el límit conjunt de 10.000 €. En cas que se superi aquest límit, així com els referits de manera individual per a cadascun dels productes, l’ordre de prioritat en el manteniment d’aquestes aportacions és el següent: Plans de Pensions d’Ocupació per a Empreses, Plans de Pensions d’Ocupació per a Autònoms i Plans de Pensions Individuals / PPA.

Règim fiscal en IRPF: La reducció anual màxima de la base imposable general de l’IRPF en territori comú i en el territori foral de Navarra serà l’import menor entre l’aportació realitzada o el 30 % de la suma dels rendiments nets del treball i les activitats econòmiques segons la normativa fiscal vigent. A la normativa foral del País Basc, el límit màxim de reducció anual de la base imposable de l'IRPF per aportacions individuals és de 5.000 €, 8.000 € per contribucions empresarials i un límit conjunt de 12.000 €.

Entitat gestora: BanSabadell Pensiones, E.G.F.P., S.A., amb NIF A58581331 i domicili social al carrer Isabel Colbrand, 22, 28050 Madrid. Inscrita en el Registre Mercantil de Madrid i en el Registre d'entitats gestores de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions, amb la clau núm. G-0085.

Entitat dipositària: BNP Paribas Securities Services, S.C.A., Sucursal en España, amb NIF W-0012958-E i domicili social al carrer Emilio Vargas, 4, Madrid. Inscrita en el Registre especial d'entitats dipositàries de fons de pensions de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions amb la clau D-0163.

Entitat promotora:  és l’entitat que promou el Pla de Pensions (associació, federació, mutualitat, col·legi professional). Entitat comercialitzadora de plans de pensions: i comercialitzadora de plans de pensions: Banco de Sabadell, S.A., amb NIF A08000143 i domicili a l'av. Óscar Esplá, 37, 03007 Alacant. Inscrita en el Registre Mercantil d'Alacant i en la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions amb la clau D-0016.

Enllaços d'interès:

Datos Fundamentales del Partícipe

Política d'inversió: Normes de funcionament: Especificacions:
 • Buscador oficinas Vingui a visitar-nos

  Correo electronico Contacti'ns

  Enviar un

  correu electrònic


  Altres productes que poden ser del seu interès