Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Corporatiu
OficinesAjuda

L'ajudem?
  • Estem a la seva disposició.
    Tots els dies les 24h.


  • 902 323 000
  • Atenció online - xat
  • @BancoSabadell


Vol que li truquem
Enviï'ns les seves dades i li truquem

Compromís Empreses

Protecció personal

Assegurances de protecció personal pensades per a directius i empleats de negocis, comerços i empreses.

Tranquil·litat a la feina.

Assegurances orientades a la cura de les persones que desenvolupen la seva activitat professional a l'empresa.

Àmplies cobertures.

Diferents possibilitats de cobertures per a directius i la resta de personal.

Protecció Vida Pimes

Assegurança de vida col·lectiva que ofereix protecció personal i familiar. Té com a finalitat complir les obligacions recollides en el conveni col·lectiu, així com oferir una millora voluntària als treballadors que no té el seu origen en les obligacions del conveni.

Més informació sobre l'assegurança de vida Protecció Vida Pimes.


Sol·liciti una cita

Protecció Vida Directius

Assegurança de vida col·lectiva destinada als directius i els empleats qualificats de petites i mitjanes empreses amb l'objectiu d'ampliar les obligacions recollides en el conveni col·lectiu i oferir una millora voluntària específica per a aquests treballadors.

Més informació sobre l'assegurança de vida Protecció Vida Directius.


Sol·liciti una cita

Protecció Salut Pimes

Assegurança de salut col·lectiva destinada a donar cobertura sanitària al personal integrant de petites i mitjanes empreses.

Més informació sobre l'assegurança de Protecció Salut Pimes.
Sol·liciti una cita

Protecció Subsidi Autònom

Una assegurança que el protegeix davant de les baixes per malaltia i accident d’una manera molt transparent i fàcil de gestionar.

Més informació sobre l'assegurança de Protecció Subsidi Autònom.
Sol·liciti una cita

Protecció Vida Pimes i Protecció Vida Directius són assegurances de BanSabadell Vida, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros, amb NIF A08371908 i domicili social al carrer Sena, 12, PIAE Can Sant Joan, 08174 Sant Cugat del Vallès, Barcelona.

Protecció Salut Pimes i Protecció Salut Premium són denominacions comercials que es corresponen amb els productes que l'entitat DKV Seguros y Reaseguros, S.A.E. comercialitza sota les marques DKV Integral i DKV Mundisalud, respectivament, amb les especificacions pròpies i les notes tècniques d'aquests mateixos productes, que consten a disposició pública en el domicili social de l'asseguradora a Espanya, WTCZ - edif. DKV - av. María Zambrano, 31, 50018 Zaragoza, amb NIF A50004209.

BanSabadell Mediación, Operador de Banca-Seguros Vinculado del Grupo Banco Sabadell, S.A., amb NIF A-03424223 i domicili a l'av. Diagonal, 407 bis, Barcelona, inscrit en el Registre Mercantil de Barcelona, tom 43689, foli 108, full B 435518, inscripció 41, i en el Registre Administratiu Especial de Mediadors d'Assegurances de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions amb la clau núm. OV-0004. Té concertada una assegurança de responsabilitat civil i disposa de la capacitat financera d'acord amb l'article 21 de la Llei 26/2006 de mediació d'assegurances i reassegurances privades. Consulti les entitats asseguradores amb les quals BanSabadell Mediación ha establert un contracte d'agència d'assegurances al web www.dgsfp.mineco.es.