Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Lupa Ajuda urgentAjuda

Cargando...


Protecció personal

Assegurances de protecció personal pensades per a directius i empleats de negocis, comerços i empreses.

Tranquil·litat a la feina.

Assegurances orientades a la cura de les persones que desenvolupen la seva activitat professional a l'empresa.

Àmplies cobertures.

Diferents possibilitats de cobertures per a directius i la resta de personal.

Protecció Vida Pimes

Assegurança de vida col·lectiva que ofereix protecció personal i familiar. Té com a finalitat complir les obligacions recollides en el conveni col·lectiu, així com oferir una millora voluntària als treballadors que no té el seu origen en les obligacions del conveni.

Més informació sobre l'assegurança de vida Protecció Vida Pimes.Sol·liciti una cita

Protecció Vida Directius

Assegurança de vida col·lectiva destinada als directius i els empleats qualificats de petites i mitjanes empreses amb l'objectiu d'ampliar les obligacions recollides en el conveni col·lectiu i oferir una millora voluntària específica per a aquests treballadors.

Més informació sobre l'assegurança de vida Protecció Vida Directius.Sol·liciti una cita

Protecció Salut Pimes

Assegurança de salut col·lectiva destinada a donar cobertura sanitària al personal integrant de petites i mitjanes empreses.

Més informació sobre l'assegurança de Protecció Salut Pimes.

Sol·liciti una cita

Protecció Subsidi Autònom

Una assegurança que el protegeix davant de les baixes per malaltia i accident d’una manera molt transparent i fàcil de gestionar.

Més informació sobre l'assegurança de Protecció Subsidi Autònom.

Sol·liciti una cita

Assegurances amb la intermediació de BanSabadell Mediación, Operador de Banca-Seguros Vinculado del Grupo Banco Sabadell, S.A., NIF A-03424223, amb domicili a l’av. Óscar Esplá, 37, 03007 Alacant, inscrita en el R. M. d’Alacant i en el Registre Administratiu Especial de Mediadors d’Assegurances de la DGSFP amb clau núm. OV-0004. Actua per a BanSabadell Vida, S.A. i DKV Seguros y Reaseguros, S.A.E., i té subscrita una assegurança de responsabilitat civil d’acord amb el que disposa la normativa de distribució d’assegurances i reassegurances privades vigent en cada moment. Pot consultar les entitats asseguradores amb les quals BanSabadell Mediación ha signat un contracte d’agència d’assegurances a la web www.bancosabadell.com/bsmediacion.

En concret:

Protecció Vida Pimes i Protecció Vida Directius són assegurances de BanSabadell Vida, S.A. de Seguros y Reaseguros, amb NIF A-08371908 i domicili al carrer Isabel Colbrand, 22, 28050 Madrid. Inscrita en el R. M. de Madrid i en la DGSFP amb clau núm. C-0557.


Protecció Salut Pimes i Protecció Salut Premium són denominacions comercials que es corresponen amb els productes que l’entitat DKV Seguros y Reaseguros, S.A.E. comercialitza amb les marques DKV Integral i DKV Mundisalud, respectivament; Protecció Subsidi Autònom és una denominació comercial que es correspon amb el producte que l’entitat DKV Seguros y Reaseguros, S.A.E. comercialitza amb la marca DKV Renta. Les especificacions pròpies i les notes tècniques d’aquests productes consten a disposició pública al domicili social de l’asseguradora a Espanya, WTCZ - Edifici DKV - avinguda María Zambrano, 31, 50018 Saragossa, amb NIF A-50004209.