Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Ajuda urgentAjuda

L'ajudem?
 • Estem a la seva disposició.
  Tots els dies les 24h.


 • 902 323 000
 • Atenció online - xat
 • @Sabadell_Help


Vol que li truquem
Enviï'ns les seves dades i li truquem

Protecció Salut Pimes

Assegurança de salut Protecció Salut Pimes: una inversió rendible

Assegurança Protecció Salut Pimes és l’assegurança d’assistència sanitària amb interessants avantatges socials i fiscals que Banc Sabadell, en col·laboració amb DKV, ha triat per a la seva empresa o pime.

Protecció Salut Pimes
Més avantatges per a la seva pime:
Preus especials. Des de tres assegurats. Ja pot contractar la millor assegurança de salut per a la seva pime.
Condicions de contractació avantatjoses: eliminem els períodes de carència, excepte el part, per a tots els treballadors.
Sense copagament per acte assistencial. No hi ha cap tipus de recàrrec sobre la prima oferta.
Aplicació a familiars directes (cònjuge i fills) de les mateixes condicions.
Pertanyerà al líder europeu en assegurances de salut.
 


Un producte que s'ajusta a les seves necessitats

Dues modalitats d’assegurança a elegir:

 • Protecció Salut Pimes: assegurança d’assistència sanitària amb un extens quadre mèdic, amb especialistes qualificats i centres hospitalaris.

 • Protecció Salut Premium Pimes: assegurança de salut amb quadre mèdic, més reemborsament de despeses en un 80%, tant a Espanya com a l’estranger, fins a 237.000 euros per assegurat i any.

Amb interessants avantatges socials i fiscals

Cobertures

Especialistes i mitjans complementaris de diagnòstic

Assistència hospitalària

En cas d'urgència: assistència arreu del món

Cobertures(1) i serveis que ens diferencien d’altres productes

Serveis especials en unes condicions avantatjoses

L’assegurança Protecció Salut Pimes i Protecció Salut Premium Pimes són denominacions comercials que es corresponen amb els productes que l’entitat DKV Seguros y Reaseguros, S.A.E. comercialitza amb les marques DKV Integral i DKV Mundisalud, respectivament, amb les especificacions pròpies i notes tècniques dels mateixos productes que consten a disposició pública al domicili social de l’asseguradora. DKV Seguros y Reaseguros, S.A.E., amb NIF A-50004209 i domicili social a Torre DKV, av. María Zambrano, 31, 50018 Saragossa, inscrita al R. M. de Saragossa i al Reg. Administratiu d’Entitats Asseguradores de la DGSFP, amb clau C0161.

Assegurances mitjançades per BanSabadell Mediación, Operador de Banca-Seguros Vinculado del Grupo Banco Sabadell, S.A., NIF A-03424223, amb domicili a l’av. Óscar Esplá, 37, 03007 Alacant, inscrita al R. M. d’Alacant i al Registre Administratiu Especial de Mediadors d’Assegurances de la DGSFP, amb clau OV-0004, que té subscrit una assegurança de responsabilitat civil d’acord amb el que disposa la normativa de distribució d’assegurances i reassegurances privades vigent en cada moment. Pot consultar les entitats asseguradores amb les quals BanSabadell Mediación ha formalitzat un contracte d’agència d’assegurances al web www.bancosabadell.com/bsmediacion.

Informació publicitària que no constitueix una oferta contractual ni estableix drets i obligacions per a cap de les parts.

 • Buscador oficinas Vingui a visitar-nos

  Correo electronico Contacti'ns

  Enviar un

  correu electrònic


Altres productes que poden ser del seu interès