Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Lupa Ajuda urgentAjuda

Cargando...


Comparador de fons
 • Compara l'oferta actual de fons en el mercat amb els que t'oferim a Banc Sabadell.

Fons d'Inversió

La diversificació constitueix un aspecte fonamental en l’assessorament i la gestió de carteres. Una diversificació adequada li permet reduir la volatilitat de la seva cartera i assolir uns resultats més consistents.

Posem a disposició seva una àmplia i variada oferta de fons d’inversió per tal que triï el fons o la combinació de fons que s’adapta més bé al seu perfil i a les seves necessitats.

 • Resumen de productos
       

  Oferta de fons

  Li oferim una àmplia gamma de fons. Pot triar el que s’adapti més bé al seu perfil d’inversor.

  Més informació

  BS Fons Gran Selecció

  Servei de gestió discrecional de carteres, en què confia la seva inversió a un equip de professionals que, segons quin sigui el seu perfil de risc, tria les estratègies d’inversió que s’adapten més bé al seu perfil.

  Més informació

  Gestora Sabadell Asset Management

  Sabadell Asset Management li ofereix una oferta àmplia i innovadora de fons i desenvolupa contínuament nous productes d’una elevada qualitat.

  Més informació

Si l’evolució dels mercats en què inverteix no és l’esperada, el fons pot tenir pèrdues. Per això, ha d’analitzar molt bé el risc de cada fons i decidir fins a quin punt assumeix que la seva inversió pugui valer menys en el moment del reemborsament que en el moment inicial de la inversió.

Vull que m'ho expliquin tot en persona.

Comenci a planificar el seu futur avui i reuneixi’s amb un gestor. Ell estudiarà les seves necessitats per elaborar el seu pla i vostè podrà començar a planificar el seu futur.

 

 

Els fons estan registrats en la CNMV. Consulti’n el prospecte. El prospecte, el document amb les dades fonamentals per a l’inversor (DFI) i els informes periòdics són a disposició del públic a les oficines comercialitzadores, a sabadellassetmanagement.com i en el registre de la CNMV. Societat gestora: Sabadell Asset Management, S.A., S.G.I.I.C., Sociedad Unipersonal. Registre de la CNMV núm. 58. Entitat dipositària: Banco de Sabadell, S.A. Registre de la CNMV núm. 32.

 • Resumen de productos