Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Lupa Ajuda urgentAjuda

Cargando...


Protecció Vida Directius

Més avantatges per a la seva empresa, protecció per als seus directius

Protección Vida Directivos

Protecció Vida Directius és una assegurança creada per proporcionar als seus col·laboradors protecció personal i familiar per imprevistos, ja sigui defunció o incapacitat permanent o absoluta.

Avantatges per a l'empresa i per als seus empleats


 • Millorarà la seva imatge. Una empresa compromesa amb el benestar i la seguretat dels seus treballadors.
 • Benefici social. Complirà els compromisos recollits en el conveni col·lectiu o fora d'aquest.
 • De contractació fàcil i ràpida. No cal emplenar cap qüestionari mèdic.
 • Més protecció. Obtindran protecció personal i familiar en cas d'invalidesa o defunció per accident o per accident de circulació.
 • Destacades cobertures:
  • Cobertura bàsica: defunció (principal i obligatòria).
  • Cobertures opcionals:
   • Invalidesa permanent absoluta.
   • Defunció per accident.
   • Defunció per accident de circulació.
 • Capitals assegurats:
  • Capital mínim: 50.000 euros.
  • Capital màxim: 500.000 euros per garantia.

 

Demanar una cita

L'edat màxima de contractació és de 65 anys i l'edat màxima de permanència és de 70 anys per a la cobertura de defunció i de 65 anys per a la resta de cobertures.

Assegurança amb la intermediació de BanSabadell Mediación, Operador de Banca-Seguros Vinculado del Grupo Banco Sabadell, S.A., NIF A-03424223, amb domicili a l’av. Óscar Esplá, 37, 03007 Alacant, inscrita en el R. M. d’Alacant i en el Registre Administratiu Especial de Mediadors d’Assegurances de la DGSFP amb clau núm. OV-0004. Actua per a BanSabadell Vida, S.A., i té subscrita una assegurança de responsabilitat civil d’acord amb el que disposa la normativa de distribució d’assegurances i reassegurances privades vigent en cada moment. Pot consultar les entitats asseguradores amb les quals BanSabadell Mediación ha signat un contracte d’agència d’assegurances a la web www.bancsabadell.com/bsmediacion.


Protecció Vida Directius és una assegurança de BanSabadell Vida, S.A. de Seguros y Reaseguros, amb NIF A-08371908 i domicili al carrer Isabel Colbrand, 22, 28050 Madrid. Inscrita en el R. M. de Madrid i en la DGSFP amb clau núm. C-0557.
 • Buscador oficinas Vingui a visitar-nos

  Correo electronico Contacti'ns

  Enviar un

  correu electrònic


  Altres productes que poden ser del seu interès