Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Lupa Ajuda urgentAjuda

Cargando...


Indicador de risc aplicable al Compte Expansió Negoci Agrari i als dipòsits a termini fix.

Indicador de risc
  1
  /
  6
  Aquest nombre és indicatiu del risc del producte. Així, 1/6 és indicatiu de menys risc i 6/6 és indicatiu de més risc.
  Banco de Sabadell, S.A. es troba adherit al Fons Espanyol de Garantia de Dipòsits d'Entitats de Crèdit. La quantitat màxima garantida actualment pel fons esmentat és de 100.000 euros per dipositant.

Estalvi i Inversió

Ahorro e Inversión

Li oferim les millors solucions per tal que les seves gestions bancàries siguin còmodes i ràpides.

A més a més, es podrà beneficiar d’una gran quantitat d’avantatges i descomptes amb els programes de serveis financers que li oferim.

Cuenta Expansión Negocio Agrario

Compte Expansió Negoci Agrari

El Compte Expansió Negoci Agrari és el compte de referència per als negocis agraris, adreçat bàsicament a agricultors, ramaders i pescadors autònoms i titulars d’explotacions agrícoles, ramaderes, pesqueres i forestals, persones físiques i/o jurídiques (SAT, SL, SA, CB, SCP, cooperatives). Es troba disponible en format compte corrent i en format compte d’estalvi.

Saber-ne més
M'interessa
Planes de pensiones y de Previsión

Planes de pensiones y de previsión

Els nostres Plans Personalitzats de Futur ofereixen una àmplia gamma de solucions d’estalvi per a la jubilació que inclouen diferents opcions que ens permeten adaptar-nos a vostè i així proporcionar-li la tranquil·litat que desitja.

De veritat pensa que només hi ha una manera de planificar el seu futur?

Saber-ne més
M'interessa
Fondos de inversión para empresa

Fondos de Inversión Empresa

Posem a la seva disposició una àmplia i variada oferta de fons d’inversió, perquè vostè triï aquell fons o combinació de fons que millor s’adapta al seu perfil i necessitats.

Saber-ne més
M'interessa

 • Resumen de productos
       

  Compte Sabadell Negoci Agrari

  El Compte Sabadell Negoci Agrari és el compte de referència per als negocis agraris, adreçat bàsicament a agricultors, ramaders i pescadors autònoms i titulars d’explotacions agrícoles, ramaderes, pesqueres i forestals, persones físiques i/o jurídiques (SAT, SL, SA, CB, SCP, cooperatives). Es troba disponible en format compte corrent i en format compte d’estalvi.

  Més informació

  Plans de pensions i previsió

  Els nostres Plans Personalitzats de Futur ofereixen una àmplia gamma de solucions d’estalvi per a la jubilació que inclouen diferents opcions que ens permeten adaptar-nos a vostè i així proporcionar-li la tranquil·litat que desitja.

  De veritat pensa que només hi ha una manera de planificar el seu futur?

  Més informació