Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Lupa Ajuda urgentAjuda

Cargando...


Préstec FLEXI Agro

Un préstec per al seu dia a dia, amb total flexibilitat de pagament

Préstec FlexiAgro

Amb el Préstec FLEXI Agro podrà avançar la PAC i altres ajudes, finançar la prima d’Agroseguro1 o simplement pagar les despeses de la seva campanya. D’aquesta manera, disposarà de liquiditat segons les seves necessitats.

FLEXI Agro és una resposta àgil a totes les seves necessitats de finançament per impulsar el seu negoci, sigui agrari, pesquer o ramader.

 

Avantatges:

Ventajas Préstamo FlexiAgro

S’adapta a les seves possibilitats de pagament, reals o estacionals.

Ventajas Préstamo FlexiAgro

Pot tornar el préstec en un termini màxim de 2 anys.

Ventajas Préstamo FlexiAgro

Amortització flexible: mensual, trimestral, semestral, anual, anticipada o a venciment.

Demanar cita

(1) Assegurança amb la intermediació de BanSabadell Mediación, Operador de Banca-Seguros Vinculado del Grup Banc Sabadell, S.A., NIF A-03424223, amb domicili a l’av. Óscar Esplá, 37, 03007 Alacant. Inscrita en el Registre Mercantil d’Alacant i en el Registre Administratiu Especial de Mediadors d’Assegurances de la DGSFP amb la clau núm. OV-0004. Actua per a Caja de Seguros Reunidos, Compañía de Seguros y Reaseguros -CASER- i té subscrita una assegurança de responsabilitat civil d’acord amb la normativa de distribució d’assegurances i reassegurances privades vigent en cada moment.


Agroseguro es una assegurança de Caja de Seguros Reunidos, Compañía de Seguros y Reaseguros -CASER-, amb NIF A28013050 i domicili a l’avinguda de Burgos, 109, 28050 Madrid, integrada a AGROSEGURO, Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados, S.A., amb NIF A-28637304 i domicili al carrer Gobelas, 23, 28023 Madrid.

Pot consultar les entitats asseguradores amb les quals BanSabadell Mediación ha signat un contracte d’agència d’assegurances en el web www.bancsabadell.com/bsmediacion.