Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Lupa Ajuda urgentAjuda

Cargando...


Indicador de risc aplicable al Compte Expansió Negoci Agrari i als dipòsits a termini fix.

Indicador de risc
    1
    /
    6
    Aquest nombre és indicatiu del risc del producte. Així, 1/6 és indicatiu de menys risc i 6/6 és indicatiu de més risc.
    Banco de Sabadell, S.A. es troba adherit al Fons Espanyol de Garantia de Dipòsits d'Entitats de Crèdit. La quantitat màxima garantida actualment pel fons esmentat és de 100.000 euros per dipositant.

Plans de pensions i previsió

Els Plans Personalitzats de Futur de Banc Sabadell inclouen una àmplia gamma de solucions d'estalvi per a la jubilació, amb diferents opcions per adaptar-se a les seves necessitats i proporcionar-li la tranquil·litat que vol.

Plans Personalitzas de Futur: Les solucions més adequades per planificar la seva jubilació

Plans de pensions

Per a estalviadors que volen obtenir rendibilitat a llarg termini i gaudir d'uns interessants avantatges fiscals ara.

Més informació
 
Plans de previsió assegurats

Per a estalviadors que volen invertir, en principi a llarg termini, i gaudir d'un capital i d'un tipus d'interès garantit, a més de beneficiar-se d'uns interessants avantatges fiscals.

Més informació
 
Plans individuals d'estalvi sistemàtic (PIES)

Per a estalviadors que volen complementar la inversió feta en altres productes d'estalvi per a la jubilació.

Més informació
 

Destacat

¿Cuánto tengo que ahorrar para mi futuro?
Quant he d'estalviar per al meu
futur i quina desgravació fiscal
puc obtenir avui?

Calculi quant necessita estalviar per a la
seva jubilació i l'estalvi fiscal que pot obtenir.

Com maximitzar el seu estalvi fiscal
Com maximitzar el seu
estalvi fiscal

Aprofiti al màxim els avantatges fiscals
i redueixi l'import que ha de pagar en
la seva declaració de la renda.

¿Cuánto tengo que ahorrar para mi futuro?
Guia de jubilació

Per ajudar-lo a planificar la seva jubilació
i triar el pla de pensions que li convingui més.

Simulador d'estalvi
Simulador d'estalvi

Calculi quant pot estalviar en només
3 passos.

Vull que m'ho expliquin tot en persona.

Reuneixi's amb el seu gestor. Ell estudiarà les seves necessitats per
elaborar el seu pla, i vostè podrà començar a planificar el seu futur avui.

Productes contractables només per residents a Espanya.
Els plans de previsió assegurats i els plans individuals d'estalvi sistemàtic són assegurances de vida de BanSabadell Vida, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros, subjectes als termes i les condicions contractats en la pòlissa, que tenen Bansabadell Mediación, Operador de Banca-Seguros Vinculado del Grupo Banco Sabadell, S.A., amb NIF A-03424233 i domicili a l’av. Óscar Esplá, 37, 03007 Alacant. Inscrita en el R. M. d’Alacant i en la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions amb la clau OV-0004. Té concertada una assegurança de responsabilitat civil i disposa de la capacitat financera d’acord amb la Llei de mediació d’assegurances i reassegurances privades. Pot consultar les entitats asseguradores amb les quals BanSabadell Mediación ha signat un contracte d’agència d’assegurances en el web www.bancosabadell.com/bsmediacion. BanSabadell Vida, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros, amb NIF A-08371908 i domicili social al carrer Sena, 12, PIAE Can Sant Joan, 08174 Sant Cugat del Vallès.

Plans de pensions: entitat gestora i promotora de fons de pensions: BanSabadell Pensiones, E.G.F.P., S.A., NIF A-58581331, c/ Sena, 12, 08174 Sant Cugat del Vallès, inscrita en el R. M. de Barcelona i en la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions, clau G-0085. Entitat dipositària de fons de pensions i promotora i comercialitzadora de plans de pensions: Banco de Sabadell, S.A. NIF A-08000143, plaça SantRoc, 20, 08201 Sabadell, inscrita en el R. M. de Barcelona i en la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions, clau D-0016.

El document amb les dades fonamentals per al partícip està a disposició del públic a les oficines de Banc Sabadell i també a la pàgina web del banc (www.bancsabadell.com, apartat Pensions).

Tota aquesta informació té caràcter merament orientatiu i no té valor contractual. En cas de contradicció entre la informació continguda aquí i la documentació contractual, sempre prevaldrà la documentació contractual.

En tots aquests plans de pensions hi ha la possibilitat de patir pèrdues en la inversió per les fluctuacions de la seva cotització o dels elements que determinen el seu preu de mercat. Demani més informació a la seva oficina.

Hola , tenim una proposta d’estalvi per a vostè
Simulador d’estalvi
Estat actual del seu pla
 
Amb una aportació anual de
euros ( euros/mes)

 
 
Vostè podria rebre als 65 anys
euros
Proposta de millora per al seu pla
 
Amb una aportació anual de
euros ( euros/mes)
 
Vostè podria rebre als 65 anys
euros *
Un % més del que podria
rebre amb la seva aportació actual
En la pròxima declaració de la renda es podria estalviar  euros **
 
Descobreixi ara com construir el seu futur amb la simulació següent