Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Lupa Ajuda urgentAjuda

Cargando...


Finançar circulant

Financiar Circulante

Necessita finançament per a les seves inversions?

Vol fer reformes, ampliacions... en el seu negoci?

A Banc Sabadell li oferim préstecs amb uns plans d’amortització.

Campaña agro box

Crèdit Campanya Agrària

El Crèdit Campanya Agrària permet obtenir finançament de manera immediata per afrontar les necessitats de tresoreria.

Saber-ne més
M'interessa
Pronto pago

Servei Pagament Immediat Cooperatives Agràries

El servei Pagament Immediat Cooperatives Agràries li aconsegueix descomptes per pagament immediat dels seus proveïdors gràcies a la integració de la gestió dels seus pagaments al comptat amb el finançament d’aquests.

Saber-ne més
M'interessa
Factoring

Factoring

El factoring consisteix en la cessió dels drets de cobrament de les seves factures, de manera que el banc en gestiona el cobrament. Hi ha diverses modalitats de facturatge, que poden incloure la cobertura del risc d’insolvència del deutor i la possibilitat de finançar anticipant l’import de la factura, amb o sense recurs.

Saber-ne més
M'interessa
Avales

Avales

L’aval o garantia es defineix com un compromís que el banc assumeix i que té com a objectiu garantir el compliment d’obligacions que la seva empresa hagi contret davant de terceres parts.

Saber-ne més
M'interessa

 • Resumen de productos
       

  Crèdit Campanya Agrària

  El Crèdit Campanya Agrària permet obtenir finançament de manera immediata per afrontar les necessitats de tresoreria.

  Més informació

  Servei Pagament Immediat Cooperatives Agràries

  El servei Pagament Immediat Cooperatives Agràries li aconsegueix descomptes per pagament immediat dels seus proveïdors gràcies a la integració de la gestió dels seus pagaments al comptat amb el finançament d’aquests.

  Més informació

  Factoring agrari

  El factoring consisteix en la cessió dels drets de cobrament de les seves factures, de manera que el banc en gestiona el cobrament. Hi ha diverses modalitats de facturatge, que poden incloure la cobertura del risc d’insolvència del deutor i la possibilitat de finançar anticipant l’import de la factura, amb o sense recurs.

  Més informació

  Avales

  L’aval o garantia es defineix com un compromís que el banc assumeix i que té com a objectiu garantir el compliment d’obligacions que la seva empresa hagi contret davant de terceres parts.

  Més informació