Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Lupa Ajuda urgentAjuda

Cargando...


Finançar tots els seus projectes

 Financiar Proyecto

Necessita finançament per a les seves inversions?

Vol fer reformes, ampliacions... en el seu negoci agrari?

A Banc Sabadell li oferim préstecs amb uns plans d’amortització àgils i adaptats a les seves necessitats, sense que el seu ritme de tresoreria es vegi alterat per pagaments irregulars i importants.

Li interessa saber que tenim a disposició seva productes com ara:

SAECA

Préstecs amb l’aval de la Societat Anònima Estatal de Caució Agrària

Banc Sabadell ha posat a disposició una línia de finançament per a operacions que comptin amb l’aval de la Societat Anònima Estatal de Caució Agrària.

Saber-ne més
M'interessa
ICO

Línies de finançament oficial

Banc Sabadell ha subscrit les línies ICO amb la finalitat de donar resposta a qualsevol tipus de necessitat de finançament, necessitats de liquiditat i impulsar i donar suport a les inversions de les empreses.

Saber-ne més
M'interessa
BEI

Línia BS-BEI AGRARI

Informació d’interès per autònoms i empreses del sector agrícola, ramader, pesquer i agroalimentari. Banc Sabadell ha signat amb el Banc Europeu d’Inversions (BEI), una nova línia de finançament de 100 milions d’Euros, amb la finalitat de fomentar i recolzar els projectes realitzats per empreses i autònoms del sector agrari.

Saber-ne més
M'interessa
Renting Agrario

Renting

El rènting consisteix en el lloguer a mitjà i llarg termini de determinats béns que la seva empresa pot utilitzar en el desenvolupament de la seva activitat econòmica.

Saber-ne més
M'interessa
Leasing

Lísing

Triï el bé i el proveïdor que vol: nosaltres l’adquirim i li cedim l’ús per un temps determinat contra el pagament de quotes periòdiques, i amb una opció de compra que es pot exercir al final del període de lloguer.

Saber-ne més
M'interessa

 • Resumen de productos
       

  Préstecs amb l'aval de la Societat Anònima Estatal de Caució Agrària (SAECA)

  Banc Sabadell ha posat a disposició una línia de finançament per a operacions que comptin amb l’aval de la Societat Anònima Estatal de Caució Agrària.

  Més informació

  Línies de finançament oficial

  Banc Sabadell ha subscrit les línies ICO amb la finalitat de donar resposta a qualsevol tipus de necessitat de finançament, necessitats de liquiditat i impulsar i donar suport a les inversions de les empreses.

  Més informació

  Línia BS-BEI AGRARI

  Informació d’interès per autònoms i empreses del sector agrícola, ramader, pesquer i agroalimentari.

  Banc Sabadell ha signat amb el Banc Europeu d’Inversions (BEI), una nova línia de finançament de 100 milions d’Euros, amb la finalitat de fomentar i recolzar els projectes realitzats per empreses i autònoms del sector agrari.

  Més informació

  Rènting agrari

  El rènting consisteix en el lloguer a mitjà i llarg termini de determinats béns que la seva empresa pot utilitzar en el desenvolupament de la seva activitat econòmica.

  Més informació

  Lísing agrari

  Triï el bé i el proveïdor que vol: nosaltres l’adquirim i li cedim l’ús per un temps determinat contra el pagament de quotes periòdiques, i amb una opció de compra que es pot exercir al final del període de lloguer. 

  Més informació