Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Lupa Ajuda urgentAjuda

Cargando...


Indicador de risc aplicable al Compte Sabadell Negoci Agrari.

Compte Sabadell Negoci Agrari

El compte específic per als negocis agraris

Cuenta Expansión Negocio Agrario

El Compte Sabadell Negoci Agrari és el compte per a negocis agraris, s'adreça bàsicament a agricultors, ramaders i pescadors autònoms (sense límit de facturació) i a titulars d'explotacions agrícoles, ramaderes, pesqueres i forestals, persones físiques i/o jurídiques (SAT, SL, SA, CB, SCP i cooperatives). Està disponible en format compte corrent i en format compte d'estalvi.

Amb aquest compte, podrà beneficiar-se d'una gran quantitat d'avantatges que li oferim1.

 

Avantatges

bullet Zero comissions. Sense comissions d’administració per anotació ni de manteniment. La rendibilitat del compte és del 0 % TAE (Taxa Anual Equivalent), calculada per a un supòsit en què es mantingui de forma constant durant 1 any un saldo mitjà de 2.500 euros. S’aplica un TIN (Tipus d'Interès Nominal) del 0 % i la comissió d'administració i de manteniment del compte és de 0 euros/any. La liquidació del compte es realitza amb una periodicitat trimestral.
bullet Sense comissions per la negociació i compensació de xecs en euros i domiciliats en entitats financeres espanyoles.
bullet Sense comissions per transferències que realitzi, tan nacionals com a països de l'EEE (Espai Econòmic Europeu) en euros, corones sueques i leus romanesos via BS Online. Resta: segons tarifes vigents.
bullet Retirades d'efectiu gratis en una àmplia xarxa de caixers. Per disposicions a dèbit d'import igual o superior a 60 euros en caixers de Bankia i en caixers de les principals entitats adherides a la xarxa EURO 6000: Abanca, Ibercaja, KutxaBank, Unicaja, Liberbank, CajaSur, Caixa Ontinyent i Colonya Caixa Pollença. En els caixers de Banc Sabadell les retirades d'efectiu a dèbit són gratis per a qualsevol import.
bullet Targetes sense quotes d'emissió, manteniment ni renovació. Una targeta de crèdit gratis per a cada titular o autoritzat de compte en el cas d'empreses. Una targeta de dèbit gratis per cada titular o autoritzat de compte en el cas d'empreses. Una targeta de gasoil bonificat gratis per a cada titular o autoritzat del compte en el cas d'empreses.
bullet Sense compromís de permanencia. No exigim cap compromís mínim de permanència.

1. Les condicions del Compte Sabadell Negoci Agrari es mantindran mentre es compleixin els requisits establerts en el contracte. Actualment, com a mínim ha de complir un dels requisits següents: un càrrec en concepte d'assegurances socials, un càrrec en concepte d'impostos, un càrrec en concepte de nòmines o dos càrrecs en concepte de rebuts. Aquests requisits són de compliment mensual; si al tercer mes no es compleixen aquestes condicions, automàticament el Compte Sabadell Negoci Agrari passarà a ser un Compte Relació.