Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Ajuda urgentAjuda

L'ajudem?
  • Estem a la seva disposició.
    Tots els dies les 24h.


  • 902 323 000
  • Atenció online - xat
  • @Sabadell_Help


Vol que li truquem
Enviï'ns les seves dades i li truquem

Compte Expansió Negoci Agrari

Oferta referència per als negocis agraris

1
/
6
Aquest nombre és indicatiu del risc del producte. Així, 1/6 és indicatiu de menys risc i 6/6 és indicatiu de més risc.
Banco de Sabadell, S.A. es troba adherit al Fons de Garantia de Dipòsits d’Entitats de Crèdit. La quantitat màxima garantida actualment pel fons esmentat és de 100.000 euros per dipositant.

El Compte Expansió Negoci Agrari és el compte de referència per als negocis agraris, adreçat bàsicament a agricultors, ramaders i pescadors autònoms i titulars d’explotacions agrícoles, ramaderes, pesqueres i forestals, persones físiques i/o jurídiques (SAT, SL, SA, CB, SCP, cooperatives). Es troba disponible en format compte corrent i en format compte d’estalvi.

Sense comissions és sense comissions:
 

Amb el nostre compte per a negoci agrari l’administració i el manteniment del seu compte, les transferències en euros via BS Online, l’ingrés de xecs, (1), les gestions de banca a distància i les targetes de dèbit i crèdit no li costaran res.


Si necessita finançament li donem preferència:
 

Amb el nou Compte Expansió Negoci Agrari tindrà preferència per trobar el finançament que necessita: pòlissa de crèdit, rènting, lísing i préstecs en unes condicions preferents.


Compte Expansió Negoci Agrari (1) Les condicions del Compte Expansió Negoci Agrari es mantindran mentre es compleixi almenys una de les condicions següents: un càrrec en concepte d’assegurances socials, un càrrec en concepte d’impostos, dos càrrecs en concepte de rebuts i un càrrec en concepte de nòmina.