Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Ajuda urgentAjuda

Indicador de risc aplicable al Compte Expansió Negoci Agrari.

L'ajudem?
  • Estem a la seva disposició.
    Tots els dies les 24h.


  • 902 323 000
  • @Sabadell_Help


Vol que li truquem
Enviï'ns les seves dades i li truquem

Compte Expansió Negoci Agrari

Oferta referència per als negocis agraris

Cuenta Expansión Negocio Agrario

El Compte Expansió Negoci Agrari és l'oferta de referència per a negocis agraris, adreçada bàsicament a agricultors, ramaders i pescadors autònoms (sense límit de facturació), i titulars d'explotacions agrícoles, ramaderes, pesqueres i forestals, persones físiques i/o jurídiques (SAT, SL, SA, CB, SCP, cooperatives). Està disponible en format compte corrent i en format compte d'estalvi.

Avantatges

bulletSense comissions d'administració i manteniment
bulletGratis les targetes de dèbit i crèdit y una targeta gasoli bonificada.
 

Sense comissions és sense comissions:

L'administració per apunts, de manteniment, per ingrés de xecs en euros i domiciliats en entitats financeres espanyoles, per transferències nacionals i a països de l'EEE en EUR, SEK i RON via BS Online no li costaran res.

Si necessita finançament, li donem preferència:

Amb el Compte Expansió Negoci Agrari(1) tindrà preferència per trobar el finançament que necessita: pòlissa de crèdit, rènting, lísing i préstecs en condicions preferents.

(1) Les condicions del Compte Expansió Negoci Agrari es mantindran mentre es compleixi de forma mensual almenys una de les condicions següents: un càrrec en concepte d'assegurances socials, un càrrec en concepte d'impostos, dos càrrecs en concepte de rebuts i un càrrec en concepte de nòmina.