Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Lupa Ajuda urgentAjuda

Cargando...

Plans de pensions i de previsió assegurats

Indicadors de risc i alertes sobre liquiditat
Plans de pensions individuals i Sabadell Plans de Futur
Potencialment menys remuneració
Menys risc
  Potencialment més remuneració
Més risc
1 2 3 4 5 6 7
Aquesta dada és indicativa del risc del pla i està calculada a partir de les dades històriques que, no obstant això, poden no constituir una indicació fiable del futur perfil de risc del pla. A més, no hi ha garanties que la categoria indicada romangui inalterable i pot variar al llarg del temps.
Pots consultar l'indicador corresponent a cadascun dels plans a la pàgina www.bancosabadell.com/pensiones.
Indicadores riesgo El cobrament de la prestació o l'exercici del dret de rescat només és possible en cas que tingui lloc alguna de les contingències o supòsits excepcionals de liquiditat que regula la normativa de plans i fons de pensions.
Indicadores riesgoEl valor dels drets de mobilització de les prestacions i els supòsits excepcionals de liquiditat depèn del valor de mercat dels actius del fons de pensions i pot provocar pèrdues rellevants.
Plans de previsió assegurats
1/6
Aquest número és indicatiu del risc del producte. 1/6 és indicatiu de menys risc i 6/6 és indicatiu de més risc.
Indicadores riesgoEl cobrament de la prestació o l’exercici del dret de rescat només és possible en cas que tingui lloc alguna de les contingències o supòsits excepcionals de liquiditat que regula la normativa de plans i fons de pensions.
Planes de Pensiones
Sigui quin sigui el teu futur, t’acompanyem. Comencem avui?
Com més aviat comencis a estalviar, millor podràs planificar la teva jubilació. Contracta avui el teu pla 100 % online, sense posar els.
Amb els seus avantatges en fiscalitat, aconsegueix un estalvi de fins al 47 % . Aquí ho pots veure
Perquè tu decideixes quant i quan vols aportar.
Avui pots millorar el teu futur

Plans de pensions individuals

  • Per als qui volen aconseguir rendibilitat a llarg termini.
  • Ampli catàleg de plans perquè seleccions aquell que millor s'adapti a tu.
Saber-ne més Contractar

Plans de previsió assegurats

  • Per als més prudents: el capital i els interessos generats estan 100 % garantits.
Saber-ne més Contractar

Sabadell Plans de Futur, plans de pensions individuals

  • Per als qui volen el pla que millor s'adapta als seus objectius tenint en compte la seva edat de jubilació i el seu perfil de risc.
Saber-ne més Contractar
La pensió màxima de jubilació per a l'any 2022 és de 39.474 euros bruts anuals. La millor opció per mantenir el teu nivell de vida actual quan et jubilis és complementar la pensió de la Seguretat Social amb l'estalvi que facis al llarg dels anys.
Com i quan he d’estalviar per a la jubilació?
 
Des de l’01/01/2022, el límit màxim legal d'aportacions anuals d'un partícip/assegurat/mutualista als seus plans de pensions individuals, pla de pensions d'ocupació, plans de previsió assegurats o PPA, pla de previsió social empresarial o PPSE i/o mutualitats de previsió social és de 1.500 euros en conjunt. Aquest límit es pot incrementar amb aportacions individuals al pla d'ocupació per un import igual o inferior a les aportacions realitzades per l’empresa a favor del partícip, fins al límit de 8.500 euros. En cap cas el total d’aportacions anuals de l’empresa i el partícip a tots els instruments de previsió social pot superar els 10.000 euros. La millor manera de planificar la jubilació és establint aportacions periòdiques que pots complementar amb aportacions addicionals.

Més consells en la "Guia per a la teva jubilació".