Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Lupa Ajuda urgentAjuda

Cargando...


Préstecs finançament granges, compra de finques rústiques, etc.

Inversions en l'explotació

 Financiacion granjas

Finançament de les inversions a mitjà i llarg termini per modernitzar i ampliar les exportacions agrícoles, ramaderes o pesqueres.

Financem:

bulletCompra de maquinària.
bulletCompra de finques rústiques.
bulletCompra, construcció o rehabilitació de granges.
bulletConstrucció i rehabilitació d'hivernacles.
bulletInstal·lacions de reg i moblament de parcel·les.
bulletQualsevol projecte d'inversió en l'explotació.
 

Disposició:

L'import del préstec s'abonarà de manera íntegra en:

  • Préstecs per compra.
  • Operacions en què s'ofereixi com a garantia la hipoteca d'un immoble ja existent.
I de manera fraccionada per a:
  • Construir i rehabilitar immobles.

Formalització:

Aquesta operació sempre es formalitza en escriptura notarial, d'acord amb una garantia de primera hipoteca constituïda sobre l'immoble a finançar. L'escriptura de la hipoteca sempre s'inscriu en el Registre de la Propietat perquè quedi constància de la càrrega existent sobre l'immoble.

Consultes i operativa a Internet:

Des de BS Online Empresa, a l'opció del menú general «Totes les opcions - Finançament - Préstecs i crèdits», disposa d'informació sobre les operacions i consultes que pot fer:

  • Obtenir informació general del contracte de préstec, l'import inicial, l'import pendent, l'import de la quota, el tipus d'interès, la data de venciment, etc.
  • Consultar les liquidacions en el compte a la vista relacionat amb el préstec.
  • Sol·licitar l'amortització total o parcial del préstec, amb la possibilitat de reduir la quota o la data de venciment.