Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Corporatiu
OficinesAjuda

L'ajudem?
  • Estem a la seva disposició.
    Tots els dies les 24h.


  • 902 323 000
  • Atenció online - xat
  • @BancoSabadell


Vol que li truquem
Enviï'ns les seves dades i li truquem

Compromís Empreses

Pla integral d’assegurances


Productes de protecció per a empreses

Per treballar una mica més tranquil.
Amb les nostres assegurances per a empreses treballem per a la tranquil·litat del seu negoci. El Pla Integral d'Assegurances s'adapta a cadascuna de les particularitats de cada organització. Així, protegeix tant les persones com el seu patrimoni i garanteix la cobertura davant de les possibles responsabilitats derivades del desenvolupament de la seva activitat. Una garantia per a vostè i per al seu negoci.

Per la seva tranquil·litat, perquè es trobi a les millors mans.

Li presentem
Les nostres assegurances per a empreses

Vol compartir aquest vídeo?Solucions per protegir-lo a vostè, la seva empresa i els seus empleats

Vull que m'ho expliquin tot en persona

Sol·liciti cita amb un dels nostres gestors i completi la seva tranquil·litat

Demanar una cita

 BanSabadell Mediación, Operador de Banca-Seguros Vinculado del Grupo Banco Sabadell, S.A., amb NIF A-03424223 i domicili a l'av. Diagonal, 407 bis, Barcelona, inscrit en el R. M. de Barcelona, tom 43689, foli 108, full B 435518, inscripció 41, i en el Registre Administratiu Especial de Mediadors d'Assegurances de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions amb la clau núm. OV-0004. Té concertada una assegurança de responsabilitat civil i disposa de la capacitat financera d'acord amb l'article 21 de la Llei 26/2006 de mediació d'assegurances i reassegurances privades. Consulti les entitats asseguradores amb les quals BanSabadell Mediación ha establert un contracte d'agència d'assegurances al web www.dgsfp.mineco.es.

Tots els productes: