Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Ajuda urgentAjuda

L'ajudem?
 • Estem a la seva disposició.
  Tots els dies les 24h.


 • 902 323 000
 • @Sabadell_Help


Vol que li truquem
Enviï'ns les seves dades i li truquem

Plans de pensions d'ocupació

Una manera més de cuidar i de fidelitzar els teus empleats

T'agradaria donar als teus empleats un benefici de gran valor afegit? Els plans de pensions d’ocupació (PPO) podrien ser una opció. Amb aquests, els teus empleats podran tenir un complement a la seva pensió pública. Alhora, estaràs fidelitzant-los en oferir-los un benefici social molt valorat pels treballadors.

 
Aquests són els avantatges dels plans de pensions d'ocupació:

 
 • Per als teus empleats: els ofereix més tranquil·litat personal i familiar de cara a la jubilació en poder complementar la seva pensió pública amb els diners del seu PPO.
 • Per a la teva empresa: pot ser un avantatge diferenciador per atraure més talent i, a més, és una eina de fidelització dels teus empleats.
 • Beneficis fiscals per als teus empleats i per a la teva empresa: les aportacions1 realitzades tant per l'empresa com per l'empleat permeten reduir l'IRPF de l'empleat. A més, per a l’empresa, les contribucions efectuades al PPO són fiscalment deduïbles de l’impost sobre societats (IS) en l’exercici en què es facin.
Amb diferents polítiques d’inversió perquè cada empresa pugui optar per integrar el seu pla en el fons l’estratègia d’inversió del qual s'adapti millor a les seves necessitats.
Disponible el model de cicle de vida, que s'adapta a l'horitzó de jubilació de cada empleat. Així, com més a prop estigui l'edat de jubilació dels empleats, més prudents es tornen les inversions.

Cobertures


Els plans de pensions d'ocupació cobreixen els casos de:

 • Jubilació
 • Invalidesa permanent total, absoluta i gran invalidesa
 • Defunció
 • Dependència severa o gran dependència


 

Poden retirar-se, els diners, abans d'hora?


Sí, sempre que es donin algun dels casos següents:

 • Malaltia greu del partícip, del seu cònjuge, dels seus fills o dels seus pares.
 • Atur de llarga durada.
 • Disposició anticipada de l’import, total o parcial, dels drets consolidats corresponents a aportacions i contribucions empresarials realitzades amb almenys 10 anys d’antiguitat (en els plans en què les especificacions així ho contemplin).


 

1. El total de les aportacions màximes anuals a un pla de pensions d'ocupació, incloses les aportacions del mateix partícip i les contribucions empresarials a favor del partícip, no podrà superar els 10.000 euros. No obstant això, el límit màxim legal d’aportacions anuals d’un partícip als seus plans de pensions individuals, plans de previsió assegurats o PPA, pla de pensions d’ocupació, pla de provisió social empresarial o PPSE i/o mutualitats de previsió social, és de 2.000 euros en conjunt. La reducció anual màxima de la base imposable general de l’IRPF serà l’import menor entre l’aportació realitzada o el 30 % de la suma dels rendiments nets del treball i activitats econòmiques segons la normativa fiscal vigent. Els límits de reducció de la base imposable de l'IRPF i d'aportació anual al País Basc i a Navarra són diferents.

Producte només contractable per residents a Espanya. Producte no garantit.En els plans de pensions no garantits, la rendibilitat total de cada pla està vinculada a la rendibilitat de la cartera dels actius de cada fons de pensions.

LA INVERSIÓ. Els riscos inherents a aquestes inversions (mercat, tipus d'interès, divisa, crèdit i liquiditat), juntament amb el seu seguiment i control, es descriuen a la declaració de principis d'inversió del fons, que es troba a la seva disposició a www.bancosabadell.com.

Entitat gestora: BanSabadell Pensions, E.G.F.P., SA, amb NIF A58581331 i domicili social al carrer Isabel Colbrand, 22, 28050 Madrid, inscrita en el R.M. de Madrid i en el Registre d’Entitats Gestores de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions amb la clau G-0085. Entitat dipositària: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, S.C.A., SUCURSAL EN ESPAÑA , amb NIF W-0012958-E i domicili social al carrer Emilio Vargas, 4, Madrid. Inscrita en el Registre especial d’entitats dipositàries de fons de pensions de la DGSiFP, amb la clau D-0163. Entitat comercialitzadora de plans de pensions: Banco de Sabadell, S.A., NIF A08000143 i domicili a l’av. Óscar Esplá, 37, 03007 Alacant, inscrita en el R. M. d'Alacant i en la DGSiFP, amb la clau D-0016. Tindran la condició d’entitat promotora del pla de pensions de promoció conjunta cadascuna de les empreses o entitats que s’hi incorporin, i dels plans de pensions d’ocupació, cada empresa que en formalitzi un.

 • Buscador oficinas Vingui a visitar-nos

  Correo electronico Contacti'ns

  Enviar un

  correu electrònic


Altres productes que poden ser del seu interès