Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Lupa Ajuda urgentAjuda

Cargando...


Plans de pensions d'ocupació

Una manera més de cuidar i de fidelitzar els teus empleats

T'agradaria donar als teus empleats un benefici de gran valor afegit? Els plans de pensions d’ocupació (PPO) podrien ser una opció. Amb aquests, els teus empleats podran tenir un complement a la seva pensió pública. Alhora, estaràs fidelitzant-los en oferir-los un benefici social molt valorat pels treballadors.

 
Aquests són els avantatges dels plans de pensions d'ocupació:
 
Banc Sabadell i BanSabadell Pensiones reben tres
premis a la gala anual del 2021 dels prestigiosos 
IPE PENSIONS AWARDS
 • Per als teus empleats: els ofereix més tranquil·litat personal i familiar de cara a la jubilació en poder complementar la seva pensió pública amb els diners del seu PPO.
 • Per a la teva empresa: pot ser un avantatge diferenciador per atraure més talent i, a més, és una eina de fidelització dels teus empleats.
 • Beneficis fiscals per als teus empleats i per a la teva empresa: les aportacions1 realitzades tant per l'empresa com per l'empleat permeten reduir l'IRPF de l'empleat. A més, per a l’empresa, les contribucions efectuades al PPO són fiscalment deduïbles de l’impost sobre societats (IS) en l’exercici en què es facin.
Amb diferents polítiques d’inversió perquè cada empresa pugui optar per integrar el seu pla en el fons l’estratègia d’inversió del qual s'adapti millor a les seves necessitats.
Disponible el model de cicle de vida, que s'adapta a l'horitzó de jubilació de cada empleat. Així, com més a prop estigui l'edat de jubilació dels empleats, més prudents es tornen les inversions.

Cobertures

 
Els plans de pensions d'ocupació cobreixen els casos de:
 
 • Jubilació
 • Invalidesa permanent total, absoluta i gran invalidesa
 • Defunció
 • Dependència severa o gran dependència

Poden retirar-se, els diners, abans d'hora?

 
Sí, sempre que es donin algun dels casos següents:
 
 • Malaltia greu del partícip, del seu cònjuge, dels seus fills o dels seus pares.
 • Atur de llarga durada.
 • Disposició anticipada de l’import, total o parcial, dels drets consolidats corresponents a aportacions i contribucions empresarials realitzades amb almenys 10 anys d’antiguitat (en els plans en què les especificacions així ho contemplin).

Informació d'interès

 

1. El límit màxim legal d’aportacions anuals d’un partícip als seus plans de pensions individuals és de 1.500 euros. Aquest límit és conjunt per a totes les aportacions individuals a plans de pensions individuals, plans de pensions d’ocupació, plans de previsió assegurats o PPA, plans de previsió social empresarial o PPSE i/o mutualitats de previsió social, i només es pot incrementar amb aportacions individuals al pla d’ocupació per un import que dependrà de les aportacions realitzades per l’empresa a favor del partícip i dels rendiments íntegres del treball de l’empleat. En cap cas el total d’aportacions de l’empresa i el partícip al conjunt d’instruments de previsió social pot superar els 10.000 euros anuals.
La reducció anual màxima de la base imposable general de l’IRPF, en territori comú i en el territori foral de Navarra, serà l’import menor entre l’aportació realitzada o el 30 % de la suma dels rendiments nets del treball i activitats econòmiques segons la normativa fiscal vigent.
En la normativa foral del País Basc, el límit màxim de reducció anual de la base imposable en l'IRPF per aportacions individuals és de 5.000 euros, 8.000 euros per contribucions empresarials i un límit conjunt de 12.000 euros per aportacions i contribucions empresarials.

Producte només contractable per residents a Espanya. Producte no garantit.En els plans de pensions no garantits, la rendibilitat total de cada pla està vinculada a la rendibilitat de la cartera dels actius de cada fons de pensions.

LA INVERSIÓ. Els riscos inherents a aquestes inversions (mercat, tipus d'interès, divisa, crèdit i liquiditat), juntament amb el seu seguiment i control, es descriuen a la declaració de principis d'inversió del fons, que es troba a la seva disposició a www.bancosabadell.com.

Entitat gestora: BanSabadell Pensions, E.G.F.P., SA, amb NIF A58581331 i domicili social al carrer Isabel Colbrand, 22, 28050 Madrid, inscrita en el R.M. de Madrid i en el Registre d’Entitats Gestores de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions amb la clau G-0085. Entitat dipositària: BNP Paribas Securities Services, S.C.A., sucursal en España, amb NIF W-0012958-E i domicili social al carrer Emilio Vargas, 4, Madrid. Inscrita en el Registre especial d’entitats dipositàries de fons de pensions de la DGSiFP, amb la clau D-0163. Entitat comercialitzadora de plans de pensions: Banco de Sabadell, S.A., NIF A08000143 i domicili a l’av. Óscar Esplá, 37, 03007 Alacant, inscrita en el R. M. d'Alacant i en la DGSiFP, amb la clau D-0016. Tindran la condició d’entitat promotora del pla de pensions de promoció conjunta cadascuna de les empreses o entitats que s’hi incorporin, i dels plans de pensions d’ocupació, cada empresa que en formalitzi un.

 • Buscador oficinas Vingui a visitar-nos

  Correo electronico Contacti'ns

  Enviar un

  correu electrònic


  Altres productes que poden ser del seu interès