Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Lupa Ajuda urgentAjuda

Cargando...

Préstec Estudis i Màster

Els estudis obren les portes del futur

Master

Un préstec per finançar la formació universitària, els estudis de postgrau o els estudis professionals d'estudiants.

Posem a disposició seva un finançament flexible i complet: estudiem cada cas i adaptem el finançament a les seves necessitats, amb la possibilitat de finançar el curs i les despeses relacionades fins a un màxim de 120.000euros.

Així mateix, li oferim la possibilitat de pactar disposicions parcials del seu préstec, per fer-li més còmode fer front a les despeses de la seva formació.

Té fins a 10 anys per a la devolució, amb possibilitat de carència durant els estudis. En aquest període només pagarà els interessos, i sense sorpreses: l'interès és fix per evitar variacions imprevistes.

 • Característiques

  Condicions:

  Condicions
   
   
  Tipus d'interès: 6,75%1
  TAE des de: 7,37%2 (amb carència de 5 anys)
  Comissió d'apertura: 2,25% (mín 75 €)
  Comissió d'estudi: 0,00 %
  Compensació de reemborsament anticipat: 0,50% - 1,00%3

  Característiques principals:

  • Import: el cost dels estudis, incloses altres despeses relacionades amb els estudis, como ara el material, el lloguer d'un habitatge... Fins a un màxim de 120.000 euros.
  • Termini de devolució: fins a 10 anys (inclòs el període de carència).
  • Amortització: 12 quotes a l'any. Pot triar pagar només interessos durant la realització dels estudis (carència), amb un termini màxim de 5 anys.
  • Disposicions: si el pagament dels seus estudis s'ha de fer a l'inici de cada curs escolar, pot sol·licitar que el préstec es faci en diferents quantitats parcials de l'import sol·licitat (fins a 3 disposicions anuals). D'aquesta manera, només paga interessos sobre l'import utilitzat.

  Legal:

  (1) Tipus d'interès del 6,75% aplicable a operacions el titular de les quals tingui nòmina.

  (2) El càlcul de la TAE inclou la comissió d'apertura de 2,25% (mínim 75€) i d'estudi del 0%, calculada sobre l'import del préstec sol·licitat.

  Exemple per a un import sol·licitat de 1.000 euros:

  TAE 15,24% per tornar en un termini de 24 mesos a un tipus d' interès del 6,75% i 1 mes de carència de capital. Quota mensual 1r mes 5,63 euros, quota mensual resta anys 46,48 i una última quota de 46,32 euros. Import total carregat: 1.149,51 euros .

  TAE 15,58% per tornar en un termini de 24 mesos a un tipus d' interès del 6,75% i sense carència de capital. Quota mensual de 44,66 euros i una última quota de 44,63 euros. Import total carregat: 1.146,81 euros.

  Exemple per a un import sol·licitat de 10.000 euros:

  TAE 7,52% per tornar en un termini de 96 mesos a un tipus d'interès del 6,75% i 24 mesos de carència de capital. Quota mensual 1r i 2º any 56,25 euros, quota mensual resta anys 169,30 i una última quota de 168,55 euros. Import total carregat: 13.763,85 euros.

  TAE 7,73% per tornar en un termini de 60 mesos a un tipus d'interès del 6,75% i 24 mesos de carència de capital. Quota mensual 1r i 2º any de 56,25 euros, quota mensual resta anys 307,63 i una última quota de 307,58 euros. Import total carregat: 12.649,63 euros.

  Exemple per a un import sol·licitat de 120.000 euros:

  TAE 7,37% per tornar en un termini de 120 mesos a un tipus d'interès del 6,75% i 60 mesos de carència de capital. Quota mensual 1r , 2º, 3er, 4t i 5è any 675,00 euros, quota mensual resta anys 2.362,02 i una última quota de 2.361,67 euros. Import total carregat: 184.920,85 euros.

  TAE 9,39% per tornar en un termini de 24 meses a un tipus d'interès del 6,75% i sense carència de capital. Quota mensual de 5.359,12 euros i una última quota de 5.359,11 euros. Import total carregat: 131.318,87 euros.

  (3) Comissió d'amortització o cancel·lació anticipada: 0,50% si el període fins al venciment del préstec és inferior a 1 any, del 1 % si el període es superior.
  La concessió, la quantitat i el termini de cada operació sol•licitada quedaran determinats i estaran condicionats pels criteris de risc del banc.

  Sol·licitar-lo ara...
  • Per Internet
  • Visita les nostres oficines

 • Requisits

  Per tramitar el seu Préstec Estudis només necessitem la documentació següent:

  • DNI del sol·licitant, passaport o targeta de residència.
  • Les 2 últimes nòmines del titular o l’avalador.
  • La declaració de l’IRPF (últim exercici del titular o l’avalador).
  • Acreditació de la realització del curs (còpia de la matrícula o de la preinscripció en el curs).


  Altres productes que poden ser del seu interès