Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Ajuda urgentAjuda

Cargando...


Negoci Agrari

Solucions intel·ligents pensades per al sector agrícola, ramader i pesquer.

A Banc Sabadell mantenim un compromís ferm amb les empreses i professionals que desenvolupen el seu treball en l'àmbit del negoci agrari: agricultura, ramaderia, pesca i forestal.

Per això, el nostre principal objectiu és facilitar les gestions bancàries de l'activitat diària, i oferir la més avançada gamma de productes i serveis financers dissenyats a la mida del sector.

Indicador de risc aplicable al Compte Expansió Negoci Agrari.
1/6
Aquest nombre és indicatiu del risc del producte. Així, 1/6 és indicatiu de menys risc i 6/6 és indicatiu de més risc.
Banco de Sabadell, S.A. es troba adherit al Fons Espanyol de Garantia de Dipòsits d'Entitats de Crèdit. La quantitat màxima garantida actualment pel fons esmentat és de 100.000 euros per dipositant.
 

L'ajudem?

 
Teléfono902 323 000
Tots els dies les 24 h.