Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Lupa Ajuda urgentAjuda

Cargando...


Lísing agrari

Amb opció a compra.

leasing

Per a empreses i professionals que portin a terme una activitat econòmica de tipus professional, comercial i industrial.

checkLa modalitat financera per adquirir béns d’actiu fix.
check Triï el i el proveïdor que vulgui i nosaltres l’adquirim per a vostè.
check Gaudeixi’n en còmodes quotes periòdiques, amb opció a compra.
Lísing d’explotació agrària
Maquinària, instal·lacions, bótes, malles antipedra i, a més a més, amb el lísing immobiliari pot finançar l’adquisició d’immobles dedicats a l’activitat agrària, com ara finques.
bullet Fins a 15 anys de finançament. De 2 a 7 anys per a maquinària i actius fixos i de 10 a 15 anys per a immobles, amb o sense carència de capital, total o parcial.
bullet Quotes a la seva mida.
bullet Fins al 100% del cost finançat, IVA inclòs.
bullet Compatible amb línies de finançament subvencionades (ICO, BEI).
Lísing de maquinària agrícola
La maquinària que necessiti per a la seva activitat econòmica.
bullet Fins a 7 anys de finançament, amb la possibilitat de fins a 2 anys de carència de capital.
bullet Quotes a la seva mida. Ens adaptem a les previsions dels seus ingressos, ja que anualment pot fixar unes quotes mensuals, amb o sense carència de capital, total o parcial.
bullet Fins al 100% del cost finançat, IVA inclòs.
bullet Compatible amb línies de finançament subvencionades (ICO, BEI).
Lísing ramader
Vaques alletants.
bullet Fins a 5 anys de finançament.
bullet Quotes a la seva mida.
bullet Fins al 100% del cost finançat, IVA inclòs.
bullet Compatible amb línies de finançament subvencionades (ICO, BEI).
Lísing Flexi Agro
Adquisició de terrenys agrícoles i plantacions de conreus llenyosos en una única operació.
bullet Fins a 15 anys de finançament, inclosa la carència.
bullet Quotes a la seva mida, interès tipus fix o tipus variable.
bullet Tot en una única operació.
bullet Carència de capital (total o parcial) de fins a 3 anys, o 4 anys en el cas de conreu de kiwi, pistatxo o nabiu.
bullet Compatible amb línies de finançament subvencionades (ICO, BEI).