Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Lupa Ajuda urgentAjuda

Cargando...


Préstecs amb l'aval de la Societat Anònima Estatal de Caució Agrària (SAECA)

Préstecs amb l'aval de la Societat Anònima Estatal de Caució Agrària

saeca

Banc Sabadell ha posat a disposició una línia de finançament per a operacions que comptin amb l'aval de la Societat Anònima Estatal de Caució Agrària.

Els beneficiaris són autònoms, petits i mitjans empresaris i entitats associatives agràries.

Amb la finalitat de donar resposta a facilitar el finançament d'operacions destinades a activitats de creació, conservació o millora de la riquesa forestal, agrícola, ramadera o pesquera i del medi rural per donar suport a les inversions dels autònoms, petits i mitjans empresaris i entitats associatives agràries.

 

 • Compra de terres, maquinària i bestiar.
 • Transformació o millora de regadius.
 • Construcció de naus agrícoles o ramaderes.
 • Adquisició o millora d'habitatge rural.
 • Damnificats (danys climatològics, etc.).
 • Campanya o circulant.
 • Aportació de capital a cooperatives.
 • Actuacions/obres de les comunitats de regants.
 • I, en general, qualsevol inversió que produeixi una millora en el medi rural.

Característiques:

Modalitat: pòlissa de préstec.

Leasing

 • Imports màxims:
  • Fins a 250.000 euros per a persones físiques
  • Fins a 400.000 euros per a persones jurídiques

Per a més informació, consulti-ho amb el seu gestor.