Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Lupa Ajuda urgentAjuda

Cargando...


Crèdit Campanya Agrària

Permet obtenir finançament immediat

 campania agraria

El Crèdit Campanya Agraria permet obtenir finançament immediat per afrontar les necessitats de tresoreria derivades de la pròpia activitat del seu negoci, cobrint els desfasaments dels fluxos de cobraments i pagaments. Està destinat a la compra de fitosanitaris, mà d'obra, carburant, fertilitzants, pinso i tot allò necessari per obtenir una bona collita o producció ramadera.

 

Avantatges:

  • Pagament d'interessos únicament per la quantitat disposada.
  • Directament en el seu compte habitual, sense necessitat d'obrir comptes específicament destinats al finançament.

Consultes i operativa a Internet:

Des de BS Online Empresa, a l'opció del menú general "Totes les opcions – Finançament – Préstecs i crèdits" disposa d'informació sobre les operacions i consultes que pot fer:

  • Pot consultar el saldo disposat i els moviments realitzats a la pòlissa.