Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Lupa Ajuda urgentAjuda

Cargando...


Servei Pagament Immediat Cooperatives Agràries

Descomptes per pagament immediat

 pronto pago

El Servei Pagament Immediat Cooperatives Agràries li aconsegueix descomptes per pagament immediat dels seus proveïdors gràcies a la integració de la gestió dels seus pagaments al comptat amb el finançament d’aquests pagaments.

Un servei de gestió de pagaments al comptat a proveïdors que integra el finançament d’aquests pagaments per part del banc, ajornant la data del càrrec d’aquests pagaments a l’ordenant.

Permet a la cooperativa agrària negociar descomptes per pagament immediat amb els seus proveïdors.

Si el descompte que s’aconsegueix per pagament immediat és superior al cost del finançament d’aquest pagament, la cooperativa agrària obté un benefici financer.

 

Avantatges per al client:

Avantatges per al client (ordenant dels pagaments):

  • Permet a la cooperativa agrària negociar descomptes per pagament immediat, ja que compta amb el finançament automàtic d’aquests pagaments.
  • En pagar al comptat, els proveïdors no assumeixen cap risc comercial i, per tant, no limiten l’import de les seves compres.
  • Millora la gestió de la tresoreria, ja que es compta amb el finançament de les compres a terminis variables, en funció de les necessitats de cada moment.
  • Simplificació administrativa de la gestió de pagaments.
  • Gestió integrada de pagaments nacionals i internacionals (euros, dòlars i lliures).
  • Servei de consultes online a través de Confirmiline, el servei de banca a distància per Internet del grup Banc Sabadell.

Avantatges per als proveïdors:

  • Cobren al comptat.
  • Eliminen el risc comercial.
  • Milloren les seves ràtios de balanç, ja que converteixen el seu compte de clients en tresoreria (millora la solvència, disminueix el termini mitjà de cobraments, etc.).
  • S’estalvien el cost de la prima de l'assegurança de crèdit.