Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Corporatiu
OficinesAjuda

L'ajudem?
 • Estem a la seva disposició.
  Tots els dies les 24h.


 • 902 323 000
 • Atenció online - xat
 • @BancoSabadell


Vol que li truquem
Enviï'ns les seves dades i li truquem

Li pot interessar...

Compromís Empreses

Dipòsit Online Empresa

Alta rendibilitat per a la seva empresa

1
/
6
Aquest nombre és indicatiu del risc del producte. Així, 1/6 és indicatiu de menys risc i 6/6 és indicatiu de més risc.
Índice de riesgoÍndice de riesgoÍndice de riesgoEl reemborsament, el rescat o la devolució anticipada d’una part o de tot el principal invertit estan subjectes a comissions o penalitzacions.
Banco de Sabadell, S.A. es troba adherit al Fons de Garantia de Dipòsits d’Entitats de Crèdit. La quantitat màxima garantida actualment pel fons esmentat és de 100.000 euros per dipositant.

Pólizas de Crédito

El Dipòsit Online és un dipòsit a termini fix amb recuperació del 100% del capital invertit que li ofererix  més rendibilitat ja que es contracta per Internet.


 

 

 • Característiques

  Els dipòsits online ofereixen una alta rendibilitat:

     Tipus d'interès inicial Renovació
   15 dies


    0,03 % TAE


    0,03 % TAE

   30 dies


   0,03 % TAE


   0,03 % TAE

   60 dies


   0,03 % TAE


   0,03 % TAE


   90 dies


   0,03 % TAE


   0,03 % TAE

  Per a terminis superiors, consultin-ho a la seva oficina.

  Altres característiques:

  • Contractació: exclusiva per BS Online Empresa.
  • Abonament delas interessos: al venciment.
  • Cancel·lació anticipada: les cancel·lacions anticipades de les imposicions a termini comportaran una penalització per als titulars. Aquesta penalització es calcularà aplicant el percentatge nominal anual de l'1% a l'import disposat total. Aquesta penalització mai superará els interessos generats fins a la data, per la qual cosa sempre està garantit el capital invertit inicialment. 
  • Renovació: automàtica al venciment.
  • Només per a comptes amb signatura indistinta.
    
  Sol·licitar ara...
  Dipòsit Online Empresa
  • Truqui'ns al número
   902 363 333
   de dilluns a divendres (8 - 20h)
  • Visiti una de les nostres oficines
 • Fiscalitat

  Empreses Residents a Espanya a efectes fiscals

  En el moment d’abonar-se els interessos estan subjectes a una retenció a compte de l´Impost sobre Societats del 19%.


  Empreses No Residents a Espanya a efectes fiscals

  En el moment d’abonar-se els interessos no estan subjectes a una retenció a compte de l´Impost sobre la Renda de no Residents sempre que el no resident estigui degudament acreditat. En cas de no acreditar-se l´esmentada residència es practicarà una retenció del 19% dels interessos satisfets.
   Altres productes que poden ser del seu interès