Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Lupa Ajuda urgentAjuda

Cargando...


Li pot interessar...

Inversió estructurada

Inversión Estructurada

L'evolució dels mercats i la innovació de la indústria financera posen al nostre abast nous instruments que ens permeten estructurar productes dissenyats a mida de les seves necessitats.

  • Perfils de risc: des dels que li garanteixen el capital invertit fins als que, a canvi d'assumir més risc, li permeten obtenir un risc extra.
  • Horitzons d'inversió: des de l'especulació a curt termini, a la inversió a llarg termini, passant per les estructures cancel·lables.
  • Sofisticació: des dels productes més simples fins a les estructures més complexes.
  • Subjacents: tipus, renda variable, matèries primeres…

 

Productes estructurats

Estructuri la seva inversió a mida, dipòsits amb el 100% del capital garantit o productes especulatius.

Més informació

Bons estructurats

Capacitat d'estructuració amb els avantatges d'un instrument negociable (preu de mercat, transparència i liquiditat).

Més informació

Continua sense haver pres una decisió?


  Potser està buscant...