Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Lupa Ajuda urgentAjuda

Cargando...


Li pot interessar...

Dipòsits

Depositos a Plazo

Els dipòsits a termini són un conegut instrument d'estalvi i inversió per mitjà del qual el titular manté uns fons depositats en una entitat durant un interval de temps determinat al començament de l'operació.

Posem a la seua disposició una gamma àmplia de dipòsits a terminis. D'esta manera, pot elegir el que millor s'ajuste a les seues necessitats, amb la tranquil·litat de percebre una rendibilitat atractiva al venciment.

Dipòsit Online Empresa

El Dipòsit Online és un dipòsit a termini fix amb recuperació del 100% del capital invertit que li ofererix  més rendibilitat ja que es contracta per Internet.

Més informació

Dipòsit Administracions Públiques

Pensat per obtenir rendiment dels excedents de tresoreria, aquest dipòsit està adreçat exclusivament a les administracions públiques i ofereix un tipus fix, el 100 % del capital garantit i 0 comissions per cancel·lació.

Més informació