Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Ajuda urgentAjuda

Cargando...


Li pot interessar...

Dipòsit Online Empresa

Alta rendibilitat per a la seva empresa

Pólizas de Crédito

El Dipòsit Online és un dipòsit a termini fix amb recuperació del 100% del capital invertit que li ofererix  més rendibilitat ja que es contracta per Internet.


 

 

 • Fiscalitat

  Empreses Residents a Espanya a efectes fiscals

  En el moment d’abonar-se els interessos estan subjectes a una retenció a compte de l´Impost sobre Societats del 19%.


  Empreses No Residents a Espanya a efectes fiscals

  En el moment d’abonar-se els interessos no estan subjectes a una retenció a compte de l´Impost sobre la Renda de no Residents sempre que el no resident estigui degudament acreditat. En cas de no acreditar-se l´esmentada residència es practicarà una retenció del 19% dels interessos satisfets.
   

  Sol·licitar ara...
  Dipòsit Online Empresa
  • Truqui'ns al número
   902 363 333
   de dilluns a divendres (8 - 20h)
  • Visiti una de les nostres oficines


  Altres productes que poden ser del seu interès