Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Ajuda urgentAjuda

L'ajudem?
  • Estem a la seva disposició.
    Tots els dies les 24h.


  • 902 323 000
  • Atenció online - xat
  • @Sabadell_Help


Cotitzador

Compromís Empreses

Rènting

El rènting es basa en el lloguer a mitjà i llarg termini de determinats béns que la seva empresa pot utilitzar en el desenvolupament de la seva activitat econòmica.
Pot ser contractat per qualsevol persona física o jurídica, malgrat estar especialment adreçat a empreses i professionals autònoms

AutoRenting: rènting de cotxes de Banc Sabadell

Lloguer de vehicles. AutoRenting

Més informació

Rènting Eficiència Energètica per a l'Administració Pública
Renting Eficiencia Energética

Per finançar la reducció de les despeses vinculades a l'enllumenat públic i al consum de combustibles.

Més informació

InfoRenting
InfoRenting

Lloguer de equips informàtics, ofimàtics o de comunicació.

Més informació

EquipRenting
EquipRenting

Lloguer de carretons elevadors, maquinària agrícola, fregadores, piconadores, buldòzers i altres béns d'equipament.

Més informació

SaniRenting
SaniRenting

Lloguer d'equips electromedicina, wellness, fitness i sanitaris en general.

Més informació

FarmaRenting
FarmaRenting

FarmaRenting és una modalitat de rènting que consisteix a llogar, a mitjà i llarg termini, tot l’equipament necessari per a la farmàcia.

 

 

Més informació

Rènting Negoci Turístic
Renting Negocio Turístico

El rènting és un lloguer a mitjà i llarg termini amb el qual vostè podrà adquirir per al seu negoci turístic els béns que necessiti amb tots els serveis necessaris inclosos en una única quota periòdica.

Més informació