Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Lupa Ajuda urgentAjuda

Cargando...

Protecció Promotors Immobiliaris

Servei per a promotors i constructors per protegir promocions en les seves diferents etapes de planificació, construcció i venda.

BS Protecció Promotors Immobiliaris és un servei de amb les màximes cobertures i de fàcil contractació per a promotors i constructors que integra en un mateix paquet productes de protecció per a les diferents etapes de planificació, construcció i venda dels seus projectes immobiliaris

Protecció Decennal

Assegurança que cobreix els danys materials que puguin patir els edificis per defectes de construcció que afectin els elements estructurals i comprometin la resistència de l'edifici.

Més informació

Protecció Construcció

Aquesta assegurança cobreix els danys i les pèrdues materials que pateixi l’obra assegurada que siguin conseqüència directa d’una causa accidental i imprevisible, durant el termini de durada de l’obra, així com la responsabilitat civil davant de tercers, patronal i creuada i danys a equips i maquinària de construcció.

Més informació

Protecció Obra Acabada

Assegurança destinada a promocions la construcció de les quals ha finalitzat però que encara es troben en fase de venda

Més informació

Fiançament

Assegurança que cobreix les situacions en les quals els compradors sol·licitin devolucions de quantitats lliurades a compte.

Més informació