Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Lupa Ajuda urgentAjuda

Cargando...

Protecció Construcció

Protegeixi les seves promocions durant el període de construcció

Edificio

Aquesta assegurança cobreix els danys i les pèrdues materials que pateixi l'obra assegurada que siguin conseqüència directa d'una causa accidental i imprevisible, durant el termini de durada de l'obra, així com la responsabilitat civil davant de tercers, patronal i creuada i danys a equips i maquinària de construcció.


Serveis i avantatges


 • Assessorament sobre prevenció de sinistres.
 • Gestió de manteniment de la pòlissa.
 • Garanties de qualitat de servei en tota l'oferta.
 • Gestió integral de sinistres ràpida i eficaç.
 • Estudi d'una oferta personalitzada adaptada a les necessitats de la seva empresa sense cap cost ni compromís.
 • Flexibilitat en l'oferta a través de la contractació d'una cobertura bàsica i la possibilitat d'ampliar-la a través d'una sèrie de cobertures opcionals.
 • Cotització i contractació àgil i senzilla a través de les nostres oficines.
 • Possibilitat de contractar la cobertura de R. C. com a promotor o bé com a promotor/constructor en funció de la persona que formalitzi el contracte.

Cobertures


1. Bàsiques:

 • Incendi, caiguda del llamp, explosió, riscos de la natura, riscos de caràcter polític, actes vandàlics, robatori i espoliació.
 • Conseqüències d'errors de disseny, danys durant el període de manteniment de l'obra acabada.

2. Opcionals (contractables de manera addicional):

 • Danys de l'equip, grues i maquinària de construcció i efectes personals.
 • Responsabilitat civil davant de tercers, patronal i creuada.

Demanar una cita

Assegurança amb la intermediació de BanSabadell Mediación, Operador de Banca-Seguros Vinculado del Grupo Banco Sabadell, S.A., NIF A-03424223, amb domicili a l’av. Óscar Esplá, 37, 03007 Alacant, inscrita en el R. M. d’Alacant i en el Registre Administratiu Especial de Mediadors d’Assegurances de la DGSFP amb clau núm. OV-0004. Actua per a Liberty Seguros, Compañía de Seguros y Reaseguros, i té subscrita una assegurança de responsabilitat civil d’acord amb el que disposa la normativa de distribució d’assegurances i reassegurances privades vigent en cada moment. Pot consultar les entitats asseguradores amb les quals BanSabadell Mediación ha signat un contracte d’agència d’assegurances a la web www.bancsabadell.com/bsmediacion.

Protecció Construcció és una assegurança de Liberty Seguros, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A., amb NIF A48037642 i domicili social al passeig de las Doce Estrellas, 4, Madrid, inscrita en el R. M. de Madrid i en el Registre Administratiu d’Entitats Asseguradores de la DGSFP amb la clau núm. C-467.

 • Buscador oficinas Vingui a visitar-nos

  Correo electronico Contacti'ns

  Enviar un

  correu electrònic


  Altres productes que poden ser del seu interès