Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Lupa Ajuda urgentAjuda

Cargando...

Protecció Decennal

BS Protecció Decennal

Protección Decenal

La garantia decennal és una assegurança que cobreix durant un període de deu anys els danys materials que puguin patir els edificis per defectes de construcció i que afectin els elements estructurals i comprometin la resistència de l'edifici.

La Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'Ordenació de l'Edificació, que va entrar en vigor el 6 de maig de 2000, contempla l'obligació de formalitzar una assegurança que afecta aquelles construccions d'edificis destinats a habitatges que sol·licitin la llicència a partir del 6 de maig de 2000.

Serveis i avantatges


 • Assessorament sobre prevenció de sinistres
 • Gestió de manteniment de la pòlissa
 • Garanties de qualitat de servei en tota l'oferta
 • Gestió integral de sinistres ràpida i eficaç
 • Estudi d'una oferta personalitzada adaptada a les necessitats de la seva empresa sense cost ni compromís.
 • Cotització i contractació àgil i senzilla a través de les nostres oficines
 • Flexibilitat en l'oferta a través de la contractació d'una cobertura bàsica i la possibilitat d'ampliar-la amb diverses cobertures opcionals
 • El producte es comercialitza a través de Mapfre Industrial, companyia de reconegut prestigi al mercat assegurador espanyol.

Cobertures


La cobertura bàsica (danys materials que puguin patir els edificis per defectes de construcció que afectin els elements estructurals i en comprometin la resistència) pot complementar-se amb les cobertures i els serveis següents:

 • garantia d'impermeabilització de cobertes, soterranis i façanes
 • garantia de resistència mecànica i estabilitat de façanes no portants
 • abandonament de recurs contra contractista
 • gestió de contractació de l'organisme de control tècnic

 • Texto Pestaña1

  Buscador oficinas Vingui a visitar-nos

  Correo electronico Contacti'ns

  Enviar un

  correu electrònic


  Altres productes que poden ser del seu interès