Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Lupa Ajuda urgentAjuda

Cargando...

Fiançament

BS Fiançament

Afianzamiento

L'assegurança cobreix totes aquelles situacions en què els compradors sol·licitin la devolució de les quantitats lliurades a compte per a empreses amb:

 • 1.800.000 € de fons propis (mínim)
 • Tres anys d'antiguitat (mínim)
 • Beneficis declarats mínim en els últims tres exercicis (mínim)

Serveis i avantatges


 • Assessorament sobre prevenció de sinistres
 • Gestió de manteniment de la pòlissa
 • Garanties de qualitat de servei en tota l'oferta
 • Gestió integral de sinistres ràpida i eficaç
 • Garantia de devolució de les quantitats lliurades a compte al comprador en els casos contemplats
 • Es facilita certificat individual d'assegurança a cada comprador
 • Sense despeses addicionals com intervenció de pòlissa, comissió d'obertura, despeses d'estudi, etc.
 • No ocupa risc bancari

Cobertures


L'assegurança cobreix totes aquelles situacions en què els compradors sol·licitin la devolució de les quantitats lliurades a compte:

 • Per no iniciar la construcció de la promoció
 • Per no acabar la construcció en el termini convingut
 • En cas de no obtenir la cèdula d'habitabilitat ni document similar

 • Texto Pestaña1

  Buscador oficinas Vingui a visitar-nos

  Correo electronico Contacti'ns

  Enviar un

  correu electrònic


  Altres productes que poden ser del seu interès