Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Lupa Ajuda urgentAjuda

Cargando...

Tenir una bona jubilació

El moment de la jubilació acostuma a marcar l'inici d'una nova etapa en la vida. Una nova etapa marcada pel fet de disposar de més temps per dedicar a les aficions, a la família, a l'oci, etc. Un temps en el qual no hi hauria d'haver preocupacions, i aconseguir-ho depèn d'una planificació anterior que permeti acumular un estalvi per complementar els ingressos en aquesta etapa.

En aquesta secció l'ajudem a buscar la millor opció per obtenir aquest complement a la seva jubilació.

 


Vol obtenir avantatges fiscals immediats, en el moment d'efectuar l'aportació

BS Plans de Pensions

Tenim una àmplia gamma de plans de pensions que li permetran cobrir les seves preferències en tot moment, des del principi, en què pot buscar una inversió amb més pes de renda variable que li permeti assolir la màxima rendibilitat tot i que amb més oscil·lacions en funció de l'evolució dels mercats, fins al moment més pròxim a la jubilació, en el qual probablement preferirà inversions més estables.

Més informació


Vol obtenir avantatges fiscals immediats, en el moment d'efectuar l'aportació, i una rendibilitat assegurada i coneguda per endavant

BS Pla Previsió Assegurat, PPA

A més de gaudir dels avantatges fiscals dels plans de pensions, tindrà garantida la seva rendibilitat, que s'adaptarà ràpidament als tipus d'interès del mercat.

Més informació


Vol estalviar per a la jubilació però mantenint la disponibilitat total del seu capital. O bé no obté rendiments del treball o d'activitats econòmiques, de manera que no pot aprofitar els avantatges fiscals dels plans de pensions i del pla de previsió assegurat

BS   Pla Estalvi Sistemàtic, PIAS

A més de rendibilitat garantida i avantatges fiscals en el moment de rebre les prestacions, si decideix cobrar-les en forma de renda vitalícia, tindrà disponibilitat total del seu estalvi en qualsevol moment.

Més informació