Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Ajuda urgentAjuda

L'ajudem?
  • Estem a la seva disposició.
    Tots els dies les 24h.


  • 900 500 170
  • @Sabadell_Help


Préstec Comunitats de Propietaris

 
Treballem en PRO de vostè .Banc Sabadell treballa en PRO dels col•lectius professional. Per això, manté acords de col·laboració amb col•legís i associacions professionals de tot Espanya per oferir-los, tant a ells com als seus membres, avantatges específics segons les seves necessitats.

 
 

SabadellProfesional

Posem a disposició de les comunitats de propietaris un préstec molt especial dissenyat per finançar les inversions destinades a l’estalvi i l’eficiència energètica, la conservació, la millora o la regeneració del seu edifici.

I amb unes condicions molt interessants:

  • Termini: 5 anys com a màxim, i per a rehabilitacions (inversions i projectes) d’un import superior a 100.000 euros, fins a 8 anys.
  • Gaudirà de quotes del mateix import durant tota la vida del préstec.
  • El titular del préstec és la comunitat, no els propietaris d’aquesta. Per això, no els afecta en cas que necessitin un finançament addicional a títol personal.
  • Hi ha la possibilitat de buscar millors alternatives en proveïdors, en no haver de seleccionar exclusivament proveïdors que els financin.Poden avançar les inversions sense necessitat de recollir primer l’import necessari.