Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Ajuda urgentAjuda

L'ajudem?
 • Estem a la seva disposició.
  Tots els dies les 24h.


 • 902 323 000
 • Atenció online - xat
 • @Sabadell_Help


Vol que li truquem
Enviï'ns les seves dades i li truquem

Préstecs amb l’aval de la Societat Anònima Estatal de Caució Agrària

Amb l’aval SAECA

Els beneficiaris són autònoms, petits i mitjans empresaris i entitats associatives agràries.

La finalitat d’aquesta línia és donar resposta i facilitar el finançament d’operacions destinades a activitats de creació, conservació o millora de la riquesa forestal, agrícola, ramadera o pesquera i del medi rural per donar suport a les inversions d’autònoms, petits i mitjans empresaris i entitats associatives agràries.

 • Compra de terres, maquinària i bestiar
 • Transformació o millora de regadius
 • Construcció de naus agrícoles o ramaderes
 • Adquisició o millora d’habitatge rural
 • Damnificats (danys climatològics, etc.)
 • Campanya o circulant
 • Aportació capital cooperatives
 • I, en general, tota aquella inversió que produeixi una millora en el medi rural
 • Actuacions/obres de les comunitats de regants

 • Característiques
  Modalitat: pòlissa de préstec.

  Leasing
  • Imports màxims:
   • Fins a 250.000 euros per a persones físiques
   • Fins a 400.000 euros per a persones jurídiques
   •  
 • Línies especials
  • Comunitats de regants
   • Import màxim: 13.000.000 d’euros
   • Termini: màxim 25 anys
  • ICO Garantia SGR/SAECA
 • Avantatges
  • No s’hipotequen els béns, la garantia és personal
  • Termini ampli que permet adequar la devolució del préstec a la generació de recursos de la inversió avalada
  • Evita “favors” (aval personal), per avalar préstecs que puguin comprometre en un futur
  • Millora en les condicions financeres