Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Ajuda urgentAjuda

L'ajudem?
 • Estem a la seva disposició.
  Tots els dies les 24h.


 • 902 323 000
 • @Sabadell_Help


Vol que li truquem
Enviï'ns les seves dades i li truquem

Préstecs amb l’aval de la Societat Anònima Estatal de Caució Agrària

Amb l’aval SAECA

saeca

Els beneficiaris són autònoms, petits i mitjans empresaris i entitats associatives agràries.

La finalitat d’aquesta línia és donar resposta i facilitar el finançament d’operacions destinades a activitats de creació, conservació o millora de la riquesa forestal, agrícola, ramadera o pesquera i del medi rural per donar suport a les inversions d’autònoms, petits i mitjans empresaris i entitats associatives agràries.

 

 • Compra de terres, maquinària i bestiar
 • Transformació o millora de regadius
 • Construcció de naus agrícoles o ramaderes
 • Adquisició o millora d’habitatge rural
 • Damnificats (danys climatològics, etc.)
 • Campanya o circulant
 • Aportació capital cooperatives
 • I, en general, tota aquella inversió que produeixi una millora en el medi rural
 • Actuacions/obres de les comunitats de regants

Característiques:

Modalitat: pòlissa de préstec.

Leasing

 • Imports màxims:
  • Fins a 250.000 euros per a persones físiques
  • Fins a 400.000 euros per a persones jurídiques

Línies especials:

 • Comunitats de regants
  • Import màxim: 13.000.000 d’euros
  • Termini: màxim 25 anys
 • ICO Garantia SGR/SAECA 2014

Avantatges:

 • No s’hipotequen els béns, la garantia és personal
 • Termini ampli que permet adequar la devolució del préstec a la generació de recursos de la inversió avalada
 • Evita "favors" (aval personal), per avalar préstecs que puguin comprometre en un futur
 • Millora en les condicions financeres