Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Ajuda urgentAjuda

L'ajudem?
  • Estem a la seva disposició.
    Tots els dies les 24h.


  • 900 500 170
  • @Sabadell_Help


Pòlissa de crèdit per a farmàcies

Amb avantatges exclusius per als farmacèutics

 
Treballem en PRO de vostè .Banc Sabadell treballa en PRO dels col•lectius professional. Per això, manté acords de col·laboració amb col•legís i associacions professionals de tot Espanya per oferir-los, tant a ells com als seus membres, avantatges específics segons les seves necessitats.

 

SabadellProfesional

Les pòlisses de crèdit permeten obtenir finançament inmediat per fer front a les necessitats de tresoreria derivades de la metixa activitat del seu negoci per cobrir els desfasaments dels fluxos de cobraments i pagaments.

Avantatges

Amb aquests avantatges:

  • Pagament d'interessos només per la quantitat disposada.
  • Directament al seu compte habitual, sense necessitat d'obrir comptes destinats específicament al finançament.
Modalitats:

  • Pòlissa de crédit per finançar circulant, fins a tres anys renovable.
  • Pòlissa de crèdit per a farmacèutics, per anticipar el cobrament del pagament mensual de la factura de les receptes en cas de retard per part de la Seguretat Social. Termini d'un any.
Consultes i operativa a Internet.

A BS Online Empresa, en l'opció del menú general Totes les opcions  - Finançament - Préstecs i crédits, disposa d'informació sobre les operacions i consultes que pot fer:

  • Pot consultar el saldo disposat i els moviements realitzats en la pòlissa.