Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Lupa Ajuda urgentAjuda

Cargando...

Pack Préstec Estudis a l’Estranger

Per tal de poder concentrar-se en el que veritablement importa, els estudis

Master

A Banc Sabadell oferim solucions per facilitar els estudis en qualsevol altre país i que les preocupacions econòmiques no siguin un impediment en el desenvolupament formatiu.

Li financem el cost dels estudis fins un màxim de 18.000 euros. Per a estudiants de màsters, postgraus, Erasmus, batxillerat… a l'estranger. Cursar els estudis en un altre país ofereix una experiència vital i acadèmica molt valuosa per al futur professional. I amb aquest préstec de Banc Sabadell podrà finançar amb comoditat totes les despeses derivades dels estudis i de la manutenció.

Com a servei addicional dins el pack, pot sol·licitar la targeta BS Card MasterCard per a estudiants5,una targeta que ofereix una sèrie de serveis i avantatges especialment adaptats a les necessitats dels qui cursen els seus estudis fora d'Espanya.

El termini de devolució és fins a 3 anys (inclòs el període de carència de capital), amb la possibilitat de triar pagar només interessos durant la realització dels estudis (carència opcional de capital), amb un termini mínim d'un mes i màxim d'1 any.

Si el pagament dels seus estudis s'ha de fer a l'inici de cada curs escolar, pot sol·licitar que el préstec es faci en diferents quantitats parcials de l'import sol·licitat. D'aquesta manera, només paga interessos sobre l'import utilitzat.

 • Característiques

  Condicions:

  Tipus d'interès: 6,75%1
  imports fins a 18.000 euros
  TAE des de: 8,24%2 (amb carència d´1 any)
  Comissió d'Apertura: 2,25% (mín 75 €)
  Comissió d'Estudi: 0,00 %
  Compensació de reemborsament anticipat:   0,50% - 1,00%3

  Característiques principals:

  • Import: el cost dels estudis fins a un màxim de 18.000 euros. Es podran finançar altres despeses relacionades amb els estudis, com ara el material, el lloguer d'un habitatge...
  • Termini de devolució: fins a 3 anys (inclòs el període de carència).
  • Amortització: 12 quotes a l'any. Pot triar pagar només interessos durant la realització dels estudis (carència de capital), amb un termini mínim d'un mes i màxim d'1 any.
  • Disposicions: si el pagament dels seus estudis s'ha de fer a l'inici de cada curs escolar, pot sol·licitar que el préstec es faci en diferents quantitats parcials de l'import sol·licitat. D'aquesta manera, només paga interessos sobre l'import utilitzat.
  Com a servei addicional, pot sol·licitar La targeta BS Card MasterCard per a estudiants4, és una targeta sense comissions en:
  • Retirades d'efectiu en caixers a l'estranger (Banc Sabadell no cobrarà al titular de la targeta per disposicions a dèbit en els caixers sigui quina sigui la xarxa. Tanmateix el banc propietari del caixer pot cobrar en alguns casos directament al titular una comissió per la seva utilització: aquesta comissió és totalment aliena a Banc Sabadell i no subjecta a exempció. Per a l'emissió de la targeta cal presentar la matrícula d'estudis a l'estranger).
  • Comissió d'emissió i manteniment de les targetes.
  • Compres amb targeta en zona no euro.
  Assegurança d'accident en viatge inclosa5.


  Legal:

  (1) Tipus d'interès del 6,75% aplicable a operacions el titular de les quals tingui nòmina domiciliada.

  (2) El càlcul de la TAE inclou la comissió d'apertura de 2,25% (mínim 75€) i d'estudi del 0%, calculada sobre l'import del préstec sol·licitat.

  Exemple per a un import sol·licitat de 1.000 euros:
  TAE 15,24% per tornar en un termini de 24 mesos a un tipus d' interès del 6,75% i 1 mes de carència de capital. Quota mensual 1r mes 5,63 euros, quota mensual resta anys 46,48 i una última quota de 46,32 euros. Import total carregat: 1.149,51 euros.
  TAE 15,58% per tornar en un termini de 24 mesos a un tipus d' interès del 6,75% i sense carència de capital. Quota mensual de 44,66 euros i una última quota de 44,63 euros. Import total carregat: 1.146,81 euros.
  Exemple per a un import sol·licitat de 18.000 euros:
  TAE 8,24% % per tornar en un termini de 36 mesos a un tipus d' interès del 6,75% i 12 mesos de carència de capital. Quota mensual 1r any 101,25 euros, quota mensual resta anys 803,87 i una última quota de 803,82 euros. Import total carregat: 20.912,83 euros.
  TAE 8,61% per tornar en un termini de 36 mesos a un tipus d' interès del 6,75% i sense carència de capital. Quota mensual de 553,74 euros i una última quota de 553,41 euros. Import total carregat: 20.339,31 euros.

  (3) Comissió d'amortització o cancel·lació anticipada: 0,50% si el període fins al venciment del préstec és inferior a 1 any, del 1 % si el període es superior.
  La concessió, la quantitat i el termini de cada operació sol•licitada quedaran determinats i estaran condicionats pels criteris de risc del banc.

  (4) Encara que no necessiti el préstec, pot sol·licitar aquesta targeta

  (5) Consultar les cobertures de la pòlissa d'accidents de la targeta BS Card. Mediador: Bansabadell Mediación, Operador de Banca-Seguros Vinculado del Grupo Banco Sabadell, S.A., amb NIF A-03424233 i domicili a l'av. Óscar Esplá, 37, 03007 Alacant. Inscrita en el R. M. d'Alacant i en la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions amb la clau OV-0004. Té concertada una assegurança de responsabilitat civil i disposa de la capacitat financera d'acord amb la Llei de mediació d'assegurances i reassegurances privades. Pot consultar les entitats asseguradores amb les quals BanSabadell Mediación ha signat un contracte d'agència d'assegurances en el web www.bancosabadell.com/bsmediacion.

  Sol·licitar-lo ara...
  • Per Internet
  • Visita les nostres oficines

 • Requisits

  Per tramitar el seu Préstec Estudis a l’Estranger només necessitem la documentació següent:

  • DNI, passaport o targeta de residència. Si l’estudiant és menor d’edat, els titulars seran els pares o els tutors.
  • Les 2 últimes nòmines del titular o de la persona que l’avali.
  • La declaració de l’IRPF de l’últim any del titular o de la persona que l’avali.
  • Una còpia de la matrícula o de la preinscripció en el curs, la carrera o el màster que hagi triat.


  Altres productes que poden ser del seu interès