Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Ajuda urgentAjuda

Negocis

Sempre al costat del seu negoci

Tant si vostè és autònom, té un comerç o un negoci, a Banc Sabadell l'acompanyem amb solucions a la mida de les seves necessitats.

Perquè vostè i el seu negoci puguin créixer gaudint de l'assessorament personalitzat del seu gestor.

Faci's client

Indicador de risc aplicable a tots els comptes corrents

1/6

Aquest nombre és indicatiu del risc del producte. Així, 1/6 és indicatiu de menys risc i 6/6 és indicatiu de més risc.

Banco de Sabadell, S.A. es troba adherit al Fons Espanyol de Garantia de Dipòsits d'Entitats de Crèdit. La quantitat màxima garantida actualment pel fons esmentat és de 100.000 euros per dipositant.

Siempre al lado de su negocio

Vull que m'ho expliquin tot en persona

Rebrà una orientació personalitzada amb un gestor que l'ajudarà a trobar la millor solució per a vostè amb les millors condicions.

Sol·liciti una cita amb el seu gestor
(1) Oferta vàlida fins al 30/07/2020 exclusiva per a nous clients de Banc Sabadell donats d'alta a l'entitat entre l'01/09/2019 i el 30/07/2020.

• Compte Expansió Negocis PLUS sense requisits durant els primers 6 mesos de contractació del Compte Expansió Negocis no serà aplicable el requisit establert en el contracte. A partir del setè mes, hi ha d'haver un ingrés mínim de 3.000 euros mensuals. Aquest requisit és de compliment mensual, i, si no es compleix durant dos mesos consecutius, automàticament el Compte Expansió Negocis passarà a ser un Compte Relació. Se n'exclouen els ingressos provinents de comptes oberts en el grup Banc Sabadell a nom del mateix titular.

• TPV sense comissions durant els primers 6 mesos de contractació; fins al setè mes no serà aplicable cap comissió per operació ni quota de manteniment. S'exclouen d'aquesta promoció les targetes JCB, CUP i MasterCard B2B pertanyents al programa GWTTP, així com transaccions efectuades amb sistemes de pagament Alipay. Oferta no aplicable a cadenes comercials i comerços amb una facturació anual superior a 120.000 euros. Passats els primers 6 mesos s'aplicarà directament el percentatge per comissió de 0,30% per a totes les targetes nacionals, així com les de particulars europees, i s'aplicarà un mínim de 0,07 euros de comissió per operació. Les targetes de fora d'Europa, JCB, CUP, i d'empresa europees tenen una comissió del 1,80 % + 0,39 euros, amb un mínim de comissió per operació de 0,46 euros. Les targetes MasterCard B2B pertanyents al programa GWTTP tenen una comissió per operació del 2,95%. Durant els primers 6 mesos la comissió de manteniment del TPV estarà exempta amb el Compte Expansió Negocis. A partir del setè mes, la quota de manteniment del TPV a aplicar serà de 9 euros mensuals. Tarifa no aplicable a TPV virtual; cal consultar-ne les condicions específiques.

La tarifa plana segons la facturació s'haurà de demanar a les oficines de Banc Sabadell un cop transcorreguts els primers 6 mesos de la promoció. L'excés de facturació es cobrarà a l'1,10%. Preveu un sol TPV gratuït per comerç. Els TPV addicionals tindran una quota de manteniment de 3 euros al mes. Aquesta tarifa plana no es pot oferir per al TPV virtual; cal consultar-ne les condicions específiques.

• Pòlissa de crèdit al 0,00% TIN, comissió d'obertura del 3% (mínim 150 euros), comissió d'estudi del 0,00% i comissió de no disposició del 0,00%.

* Exemple de càlcul de la TAE: TAE 3,08% per a un import total de crèdit formalitzat el 01/08/2019 de 30.000 euros a tornar en 1 any a un tipus d'interès fix del 0% nominal. El càlcul de la TAE inclou la comissió d'obertura del 3,00%. Capital a tornar al venciment de 01/08/2020: 30.000 euros.

* Exemple de càlcul de la TAE: TAE 5,25% per a un import total de crèdit formalitzat el 01/08/2019 de 3.000 euros a tornar en 1 any a un tipus d'interès fix del 0% nominal. El càlcul de la TAE inclou la comissió d'obertura del 3,00% (mínim 150 euros). Capital a tornar al venciment de 01/08/2020: 3.000 euros.

La concessió, la quantitat i el termini de cada operació sol•licitada quedaran determinats i estaran condicionats pels criteris de risc del banc.

(2) Protecció Subsidi Autònom és una denominació comercial que es correspon amb el producte que l'entitat DKV Seguros y Reaseguros, S.A.E. comercialitza sota la marca DKV Renta, amb les especificacions pròpies i les notes tècniques del mateix producte que consten a disposició pública en el domicili social de l'asseguradora. El producte té com a intermediari Bansabadell Mediación, Operador de Banca-Seguros Vinculado del Grupo Banco Sabadell, S.A., amb NIF A-03424233 i domicili a l'av. Óscar Esplá, 37, 03007 Alacant. Inscrita en el R. M. d'Alacant i en la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions amb la clau OV-0004. Té concertada una assegurança de responsabilitat civil i disposa de la capacitat financera d'acord amb la Llei de mediació d'assegurances i reassegurances privades. Pot consultar les entitats asseguradores amb les quals BanSabadell Mediación ha signat un contracte d'agència d'assegurances en el web www.bancosabadell.com/bsmediacion.

A més li oferim

Previo
Kelvin Retail

Servei d'informació periòdica i actual sobre el comportament del seu comerç, els seus clients i la competència. Gratuït amb tots els nostres TPV, físics o virtuals.

Més informació

Farmàcies

Solucions financeres per al seu negoci farmacèutic.

Més informació

Franquícies

Productes financers i informació d'interès per a l'èxit de la seva franquícia.

Més informació

Rènting

Disposi dels béns del seu negoci amb un lloguer a mitjà o llarg termini i amb una quota accessible.

Més informació

Lísing

Adquireixi els seus béns
d'actiu fix mitjançant el pagament de quotes periòdiques i amb opció de compra.

Més informació

Finançament

Una àmplia gama de solucions financeres per al seu negoci.

Més informació

Cobraments i pagaments

Gestioni els seus cobraments i pagaments mitjançant una àmplia gama de propostes.

Més informació

Compte Expansió Negocis Plus

Descobreixi un compte amb condicions preferents: 0 comissions, targetes gratis i molt més.

Més informació

Assegurança Protecció Comerços i Oficines

Protegeixi el seu negoci amb àmplies cobertures i un servei d'atenció àgil i eficaç.

Més informació

Assegurança Protecció Subsidi Autònoms2

Garanteixi els seus ingressos i cobri una indemnització diària en cas de malaltia, accident o hospitalització.

Més informació

Targetes de dèbit i crèdit

Una àmplia gama de targetes perquè vostè esculli les que millor s'ajusten al seu negoci.

Més informació

Tresoreria

Descobreixi la combinació de productes i serveis d'estalvi-inversió més adequada al seu perfil inversor.

Més informació

Terminals punt de venda (TPV)

Posem a la seva disposició diferents propostes de TPV tant per a compres presencials com per a compres online.

Més informació

Siguiente

L'ajudem?

 
Telèfon963 085 000
Tots els dies les 24 h.