Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Lupa Ajuda urgentAjuda

Cargando...


Mitjans de pagament i assegurances

Medios de Pago y Seguros

A Banc Sabadell hem creat una gamma d'assegurances dissenyades per adaptar-se a les particularitats de la seva organització, que protegeixen tant persones com actius i que garanteixen la cobertura enfront de les possibles responsabilitats derivades de l'exercici de la seva activitat.

Seguros

Assegurances

A Banc Sabadell hem creat una gamma d'assegurances dissenyades per adaptar-se a les particularitats de la seva organització, que protegeixen tant persones com actius i que garanteixen la cobertura enfront de les possibles responsabilitats derivades de l'exercici de la seva activitat.

Saber-ne més
M'interessa
Tarjetas

Targetes d'empresa

Obtingui un ampli conjunt d’avantatges utilitzant els mètodes de cobrament i pagament amb les targetes que Banc Sabadell posa a disposició de la seva empresa.

Saber-ne més
M'interessa


Assegurances mitjançades per BanSabadell Mediación, Operador de Banca-Seguros Vinculado del Grupo Banco Sabadell, S.A., NIF A-03424223, amb domicili a l’av. Óscar Esplá, núm. 37, 03007, Alacant, inscrita en el R. M. d'Alacant i en el Registre Administratiu Especial de Mediadors d'Assegurances de la DGSiFP amb la clau núm. OV-0004, que actua per a: Caja de Seguros Reunidos, Compañía de Seguros y Reaseguros -CASER-; Zurich Insurance plc: Sucursal a España i Asefa, S.A. Seguros y Reaseguros. Té subscrita una assegurança de responsabilitat civil d'acord amb el que es disposa en la normativa de distribució d'assegurances i reassegurances privades vigent en cada moment.

Les assegurances agràries combinades són assegurances de Caja de Seguros Reunidos, Compañía de Seguros y Reaseguros -CASER-, amb NIF A28013050 i domicili a l’av. de Burgos, 109, 28050 Madrid, integrada a AGROSEGURO, Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados, S.A., amb NIF A28637304 i domicili al carrer Gobelas, 23, 28023 Madrid.

L'assegurança de Responsabilitat Civil és una assegurança de Zurich Insurance plc, Sucursal en España, amb NIF W0072130H i domicili al carrer Agustín de Foxá, 27: 28036 Madrid, inscrita en el R. M. de Madrid i en el Registre d'Entitats Asseguradores de la DGSiFP amb clau núm. E0189.L'assegurança per a Béns Finançats és una assegurança d’Asefa S.A. Seguros y Reaseguros, amb NIF A28319770 i domicili a l’av. Manoteras, 32, 28050 Madrid, inscrita en el Registre Mercantil de Madrid i en el Registre Administratiu d’Entitats Asseguradores de la DGSiFP amb la clau núm. C0715.

Pot consultar les entitats asseguradores amb les quals BanSabadell Mediación ha formalitzat un contracte d'agència d'assegurances al web www.bancosabadell.com/bsmediacion.

 • Resumen de productos
       

  Assegurances

  Li oferim tranquil·litat i seguretat en tot moment. L’assegurança agrària és una eina eficaç per pal·liar els danys econòmics ocasionats per factors que l’agricultor o el ramader no poden controlar.

  Més informació

  Targetes d'empresa

  Obtingui un gran ventall d'avantatges utilitzant els mètodes de cobrament i pagament amb les targetes que SabadellAtlántico posa a disposició de la seva empresa.

  Més informació