Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Lupa Ajuda urgentAjuda

Cargando...


Assegurances

Tranquil·litat i seguretat en tot moment.

Seguro

Li oferim tranquil·litat i seguretat en tot moment. L’assegurança agrària és una eina eficaç per pal·liar els danys econòmics ocasionats per factors que l’agricultor o el ramader no poden controlar.

 

Assegurances Agràries Combinades

Li oferim tranquil·litat i seguretat en tot moment. L’assegurança agrària és una eina eficaç per pal·liar els danys econòmics ocasionats per factors que l’agricultor o el ramader no poden controlar.

Garanteix la viabilitat de les explotacions agràries i ramaderes. Permet obtenir uns ingressos mínims per continuar desenvolupant l’activitat en cas d’adversitats climàtiques.

Es poden contractar diferents línies en funció de les produccions que calgui assegurar:

 • Assegurances agràries
 • Assegurances pecuàries
 • Assegurances aqüícoles
 • Assegurances forestals

Seguro de Responsabilidad Civil de Tractor

Li oferim una assegurança de responsabilitat civil, defensa i reclamació de danys per a tractors, amb una quota única i que cobreix:

 • Resp. civil obligatòria.
 • Resp. civil voluntària.
 • Resp. civil agrària (30.000 euros) per clàusula automàtica per a aquest ús..
 • Defensa i reclamació de danys.
Contacta amb l'oficina més propera perquè t'assessori.

Assegurança per a béns finançats

Posem a la seva disposició assegurar alguns béns finançats per Banc Sabadell per al desenvolupament de la seva activitat, com poden ser:

 • Sector agricultura: tractors, botes, sembradores, adobadores, remolcs i arades.
 • Sector forestal: autocarregadors, processadors forestals, capçals processadors, arrossegadores forestals, estelladores-trituradores i taladores de rodes.
 • I altres sectors (pesca/ramaderia).

Assegurances amb la intermediació de BanSabadell Mediación, Operador de Banca-Seguros Vinculado del Grup Banc Sabadell, S.A., NIF A-03424223, amb domicili a l’av. Óscar Esplá, 37, 03007 Alacant. Inscrita en el Registre Mercantil d’Alacant i en el Registre Administratiu Especial de Mediadors d’Assegurances de la DGSFP amb la clau núm. OV-0004. Actua per a: Caja de Seguros Reunidos, Compañía de Seguros y Reaseguros -CASER-; Zurich Insurance plc, Sucursal en España i Asefa S.A. Seguros y Reaseguros, i té subscrita una assegurança de responsabilitat civil d’acord amb la normativa de distribució d’assegurances i reassegurances privades vigent en cada moment.


Seguros Agrarios Combinados són assegurances de Caja de Seguros Reunidos, Compañía de Seguros y Reaseguros -CASER-, amb NIF A28013050 i domicili a l’avinguda de Burgos, 109, 28050 Madrid, integrada a AGROSEGURO, Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados, S.A., amb NIF A-28637304 i domicili al carrer Gobelas, 23, 28023 Madrid.

Seguro de Responsabilidad Civil és una assegurança de Zurich Insurance plc, Sucursal en España, amb NIF W0072130H i domicili al carrer Agustín de Foxá, 27, 28036, Madrid. Inscrita en el Registre Mercantil de Madrid i en el Registre d’Entitats Asseguradores de la DGSFP amb la clau núm. E0189.

Seguro para Bienes Financiados és una assegurança d’Asefa S.A. Seguros y Reaseguros, amb NIF A28319770 i domicili a l’avinguda Manoteras, 32, 28050 Madrid. Inscrita en el Registre Mercantil de Madrid i en el Registre Administratiu d’Entitats Asseguradores de la DGSFP amb la clau núm. C0715.


Pot consultar les entitats asseguradores amb les quals BanSabadell Mediación ha signat un contracte d’agència d’assegurances en el web www.bancosabadell.com/bsmediacion.